Hlavní navigace

Názor k dotazu Zákonné pojištění - dotaz na MF od zvědavec - Zákonné pojištění - stanovisko MF Odpověď:MINISTERSTVO FINANCÍOdbor 35 -...

Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 18. 12. 2018 14:56

  zvědavec (neregistrovaný)

  Zákonné pojištění - stanovisko MF
  Odpověď:
  MINISTERSTVO FINANCÍ
  Odbor 35 - Finanční trhy II
  Letenská 15, 118 10 Praha 1
  Č.j.: MF-28607/2018/3504-3
  PID: MFCR8XZBNR
  e-mail: .cz
  V Praze dne 6. 12. 2018

  Vážený pane ..,
  odpovídám na Váš dotaz ve věci minimálního pojistného v pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Placení pojistného za uvedené pojištění je upraveno vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 1 odst. 3 vzniká toto zákonné pojištění dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele. Takovým pracovněprávním vztahem je i dohoda o provedení práce.
  Podle § 12 cit. vyhlášky vzniká zaměstnavateli povinnost platit pojistné, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit organizační jednotce příslušné pojišťovny. Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával. K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze č. 2 dané vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele. Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč.

  pokračování ....

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).