Hlavní navigace

Názor k dotazu Ochranné brýle - náklady od Tomáš Neugebauer - Pro ty, co mají zájem o informaci, jak...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 22. 1. 2020 23:39

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) ---.146.broadband5.iol.cz

  Pro ty, co mají zájem o informaci, jak to opravdu je.

  Za daňové výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se považují výdaje, které je zaměstnavatel povinen hradit, včetně výdajů na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků podle obecně závazných právních předpisů (z pokynu GFŘ k § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.). Obecně závaznými právnimi předpisy pro pořízení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) jsou zákoník práce (§ 104) a nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

  Tedy za daňové výdaje jsou považovány výdaje na pořízení OOPP, které byly pořízeny v souladu s požadavky, které jsou stanoveny v zákoníku práce a jeho prováděcím předpise.

  V § 104 zákoníku práce je uvedeno, že OOPP přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Způsob vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce je podrobněji rozpracován v nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

  Tedy za daňové výdaje jsou považovány výdaje na pořízení OOPP, které jsou uvedeny ve vlastním seznamu zaměstnavatele, který bych zpracován na základě vyhodnocení rizik a kontrétních podmínek práce. Ostatní výdaje na pořízení OOPP nejsou, v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., daňovými výdaji (hledat odůvodnění v § 25 je zcela mylné).

  Vzhledem k tomu, že ustanovení § 104 zákoníku práce se vztahuje i OSVČ (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.), musí mít zpracován seznam i OSVČ. Vhodné je, je-li seznam součástí směrnice o poskytování OOPP, v které jsou řešeny problémy související s jejich pořízením, udržováním, vracením zaměstnavateli, jejich likvidací atd.

  Seznam, včetně vyhodnocení rizik, si může zaměstnavatel, který zaměstnává max. 25 zaměstnanců a má k tomu potřebné znalosti zpracovat sám. Zaměstnává-li více než 25 zaměstnanců, musí jej zpracovat odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dříve technik BOZP) a zaměstnavatel jej po připomínkovém řízení vydá. Neplatí tedy, že podnikatel ví nejlíp, co potřebuje k činnosti, a že bezpečáci to líp neví.

  Za OOPP nelze považovat dětské hračky, neboť za OOPP se považují ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízením EU).

  Na závěr ještě jednu poznámku. Je nutné si uvědomit, že dnes již stát neurčuje jakými OOPP musí být zaměstnanci vybaveni při výkonu určitých pracovních činností. To je dnes povinností zaměstnavatele. On, na základě vyhodnocení rizik, sám sobě musí určit které OOPP, v jakém množství a jak často je povinen svým zaměstnancům poskytovat. Pokud přijde FÚ na kontrolu, potřebuje na základě něčeho překontrolovat, že zaměstnavatelem pořízené OOPP je zaměstnavatel ze zákona opravdu povinen pořídit. K tomu slouží seznam. Není tedy možné využít zdravý selský rozum a tvrdit, že když někdo vykonává truhlářské práce, že má automaticky nárok na ochranné brýle.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).