Hlavní navigace

Názor k dotazu Opravný daňový doklad od anonym - Dobrý den,nejprve si dovolím shrnout úvodní informace z...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 21. 11. 2013 23:43

  bez přezdívky

  Dobrý den,

  nejprve si dovolím shrnout úvodní informace z Vašeho dotazu – v letech 2009 až 2010 bylo Vámi dodáno zboží odběrateli se sídlem na Slovensku. Ten je zřejmě zplnomocněn vydávat Vaším jménem doklady, jelikož (METRem) vydaný opravný daňový doklad upravuje původně fakturovanou hodnotu Vámi dodaného zboží (standardně by opravný DD vystavoval dodavatel, ale zákon připouští i Vámi zvolenou možnost). Z hlediska zákona o DPH se tedy řídíme § 42 (oprava základu a výše daně), resp. § 45, který upravuje vydávání s tím souvisejících dokladů, o kterých hovoříte („opravné daňové doklady“).

  Nicméně je nutno dodat, že z dotazu není úplně jasné, za jakých podmínek a co si mezi sebou zúčastněné strany mohou fakturovat. K tomu by bylo potřeba prostudovat příslušné smlouvy, ze kterých nárok na „bonusy“ a „příspěvky na reklamu“ vyplývají.

  I. K dani z přidané hodnoty

  Dále tedy budeme předpokládat, že došlo ke změně základu daně po DUZP a je nutno postupovat v souladu s § 42 ZDPH. Toto ustanovení se použije i na Váš případ, kdy se opravuje pouze základ daně - protože bylo dodáno zboží do jiného členského státu a daň nebyla na výstupu fakturována (v souladu § 64 ZDPH).

  Citovaný § 42 ZDPH mimo jiné říká:

  - opravu základu a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období (u DPH měsíc, resp. čtvrtletí), ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění, to znamená, že u plnění z roku 2009 a možná i v případě některých plnění z roku 2010 NELZE OPRAVU PROVÉST,

  - sazba daně se uplatní taková, jaká platila u původního zdanitelného plnění, ve Vašem případě bylo fakturováno osvobozené plnění, tedy sazba daně není pro Vás coby dodavatele relevantní; slovenský odběratel musí postupovat podle slovenského zákona o DPH.
  K otázce uvedené na konci dotazu – týkající se sazeb. Vztahuje-li se tato otázka k předtím řešenému případu s opravnými daňovými doklady, nezbývá než zopakovat výše řečené: Vy coby dodavatelé žádnou DPH na dokladech neopravujete, protože ani u původního plnění nebyla fakturována.

  Tolik z hlediska daně z přidané hodnoty.

  II. Daň z příjmů

  Pokud jde o daň z příjmů a zohlednění (opravu) nákladu pro účely daňového základu: je-li „bonus“ dodatečně zjištěným nákladem pro Vaši společnost, je to náklad vztahující se k roku 2009 nebo 2010. V roce 2013 tedy o něm sice bude účtováno, ale nepůjde o daňově uznatelný náklad. K možnosti uplatnění tohoto nákladu skrze dodatečné daňové přiznání za léta 2009 a 2010 upozorňuji na tyto skutečnosti:

  - dle § 148 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., v platném znění) daň nelze stanovit (a tedy ani nelze podat dodatečné daňové přiznání) po uplynutí 3 let od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za dané období. Tedy například DP za rok 2009 jste měli podat do 30.6.2010 – v tom případě lhůta pro možné podání dodatečného DP uplynula 30.6.2013;

  - podáním dodatečného DP se o rok prodlužuje lhůta pro stanovení daně, což prakticky znamená i prodloužení lhůty pro případné doměření daně na základě kontroly daného období ze strany finančního úřadu – i tento aspekt je třeba před podáním DDP zvážit.

  S pozdravem

  Jan Molín

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).