Hlavní navigace

Názor k dotazu Snížení platu bez dohodnutých bonusů od anonym - Dobrý den,co se týká prvotního zvýšení a následujícího...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 24. 10. 2014 18:25

  bez přezdívky

  Dobrý den,
  co se týká prvotního zvýšení a následujícího snížení Vaší mzdy, ze zákoníku práce plyne, že pokud je mzda stanovena přímo v pracovní smlouvě, je to výsledek dohody zaměstnavatele a zaměstnance. Má-li pak v průběhu pracovního poměru dojít ke změně výše mzdy, musí tak učinit formou písemného dodatku k pracovní smlouvě, resp. písemnou dohodou, tedy na základě dobrovolné vůle obou smluvních stran. Zvýšení nebo případně i snížení mzdy bude tak výsledkem dohody smluvních stran. Jestliže došlo ke zvýšení mzdy bez písemného zakotvení v pracovní smlouvě (formou dodatku), pak šlo o neplatnou dohodu smluvních stran. Následné snížení mzdy pak jakoby "napravilo" předchozí neplatný vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V tuto chvíli se tedy není proti čemu bránit, napříště pokud Vám zaměstnavatel bude chtít navýšit mzdu, ať tak učiní v písemné formě prostřednictvím dodatku k pracovní smlouvě. Pokud by se později rozhodl Vám mzdu snížit, musel by se s Vámi opět písemně dohodnout a pokud by tak neučinil, bylo by jeho jednání protiprávní.
  Bonusy či prémie jsou nenárokové složky mzdy a stávají se nárokovou složkou až ve chvíli, kdy zaměstnavatel rozhodne o jejím přidělení. Jestliže zaměstnavatel rozhodne, že bonusy se přidělovat nebudou, není jeho jednání v rozporu se zákonem. Což však neznamená, že by zaměstnavatel mohl s nenárokovou složkou mzdy libovolně disponovat, resp. činit rozdíly mezi jednotlivými zaměstnanci i v případě, že podmínky pro přiznání bonusu splnili všichni bez rozdílu (např. zaměstnavatel se nesmí dopustit nerovného zacházení v oblasti odměňování zaměstnanců, pokud by všichni zaměstnanci splnili podmínky pro vyplacení bonusu, ale vyplacen by byl jen několika z nich).
  K písemné dohodě, kterou jste uzavřel se zaměstnavatelem, na vyplacení určité částky za mimořádnou práci, lze obecně říci, že pokud jste splnil řádně a včas to, k čemu jste se v dohodě zavázal, pak má druhá smluvní strana povinnost Vám za toto plnění zaplatit sjednanou částku. Pro detailnější posouzení, zda je částka z dohody vymahatelná či nikoli, by bylo třeba dohodu vidět.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).