Hlavní navigace

Názor k dotazu Stravenky od autorka - Dobrý den, v souladu s § 236 zákoníku...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 10. 10. 2016 14:17

  autorka

  Dobrý den,

  v souladu s § 236 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům stravování, nikoli poskytnout stravování. Poskytování stravenek je jeho dobrovolným plněním, takzvaným zaměstnaneckým benefitem. Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, poskytuje se zaměstnancům stravování; zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. Tím nejsou dotčeny daňové předpisy.

  Stravenky tak náleží zaměstnancům za předem sjednaných nebo stanovených podmínek. Neposkytování stravenek zaměstnancům ve výpovědní době by bylo v rozporu s ustanovením zákoníku práce o rovném zacházení se zaměstnanci. Ovšem popisujete překážku na straně zaměstnavatele, tudíž jste v uvedeném období nepracoval a zaměstnavatel vám poskytoval náhradu mzdy. Zde je problém s daňovými předpisy. V ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů se píše, že příspěvek na stravování může zaměstnavatel uplatnit jako výdaj (náklad) až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. To ovšem pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Je tedy zřejmé, že pokud jste v uvedených dnech neodpracoval alespoň 3 hodiny z každé směny, pak příspěvek zaměstnavatele nebude daňově uznatelným nákladem. Proto ho v těchto situacích zaměstnavatelé v souladu s kolektivní smlouvou či interním předpisem většinou neposkytují.

  Protože vám stravenky v období překážky na straně zaměstnavatele poskytnuty nebyly, nemohl vám zaměstnavatel ani srážet ze mzdy rozdíl mezi hodnotou stravenky a jeho příspěvkem. Rozhodně bych se obrátila s žádostí o vysvětlení na zaměstnavatele, potažmo jeho mzdovou účtárnu. Vždy můžete podat podnět k prošetření na příslušný inspektorát práce.

  S přáním příjemného dne   Dagmar Kučerová

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).