Hlavní navigace

Názor k dotazu Preventivní prohlídka od autorka - Dobrý den,pracovnělékařské prohlídky vykonává poskytovatel pracovnělékařské péče, tj....

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 17. 10. 2016 17:01

  autorka

  Dobrý den,

  pracovnělékařské prohlídky vykonává poskytovatel pracovnělékařské péče, tj. smluvní lékař zaměstnavatele. Zákon o specifických zdravotních službách připouští v ustanovení § 54 výjimku pouze pro práce zařazené kategorii první. Jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, může zaměstnavatel zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele uvedeného v odstavci 1 písm. a), který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské služby podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele uvedeného v odstavci 1, s nímž uzavřel písemnou smlouvu. Zjednodušeně řečeno, pouze zaměstnance v kategorii první může zaměstnavatel vyslat na prohlídky k jejich obvodnímu lékaři, ostatní se musí podrobit pracovnělékařské prohlídce u smluvního lékaře zaměstnavatele.

  Každý zaměstnavatel zařadí práce, které jsou na jeho pracovištích vykonávané, podle míry výskytu faktorů, jež mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis; hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpis.

  Kategorizace práce strojvedoucího na vlečce se bude odvíjet od podmínek a míry rizika ohrožení zdraví při výkonu práce u konkrétního zaměstnavatele. Prohlídka u obvodního lékaře by byla možná pouze v případě kategorie první. Dá se však předpokládat, že tomu tak nebude a jedná s ohledem na rizikovost ohrožení zdraví o kategorii vyšší, kde je již vyžadována prohlídka u poskytovatele pracovnělékařské péče (případně další vyšetření u specializovaných lékařů vyžadovaná poskytovatelem pracovnělékařské péče).

  Hezký den přeje   Dagmar Kučerová

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).