Hlavní navigace

Názor k dotazu Spolupracující osoba od anonym - Dobrý den, nejprve pár poznámek ke stavu projednávané...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 16. 3. 2017 19:51

  bez přezdívky

  Dobrý den,

  nejprve pár poznámek ke stavu projednávané novely zákona o daních z příjmů. (Viz např. zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=873)

  Jedná se poslanecký tisk 873, který byl následně v Senátu projednáván jako tisk 53. Senát dne 8. 3. 2017 tisk neschválil, ale s pozměňovacími návrhy vrátil do Sněmovny. Z toho vyplývá, že se snížila pravděpodobnost, že by novela (zahrnující novelizaci zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a dalších předpisů) byla účinná už k 1. dubnu, spíše to bude až od 1. května, je možný i 1. červenec.

  Ustanovení, na která se dotazujete, jsou:

  - body 25 až 28 (senátního tisku), tedy snížení stropů pro uplatnění paušálních výdajů dle § 7 odst. 7 ZDPř, toto omezení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů se použije až pro zdaňovací období započatá po účinnosti novely, tedy pro většinu poplatníků budou nižší stropy použity až pro rok 2018,
  - bod 142, který stanoví, že „§ 35ca se zrušuje“. Jde o ustanovení zakazující uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě, jestliže poplatník uplatňuje k příjmům dle § 7 (podnikání a další) nebo § 9 (nájem) paušální výdaje a součet takových dílčích daňových základů je vyšší než 50 % celkového daňového základu,
  - pokud jde o účinnost zrušení § 35ca, bod 13 přechodných ustanovení říká: „Jsou-li pro zdaňovací období roku 2017 u poplatníka splněny podmínky pro použití § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, toto ustanovení se NEPOUŽIJE, pokud poplatník postupuje pro toto zdaňovací období podle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Z toho dovozuji, že již za zdaňovací období 2017 mohou být uplatněny jak sleva na manželku, tak i daňové zvýhodnění na dítě, přestože poplatník uplatňuje paušální výdaje, protože § 35ca „se nepoužije“.

  Situaci, kdy poplatník rozděluje příjmy na spolupracující osobu, řešil i Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců ČR, byl předmětem příspěvku 392/20.02.13. Celý zápis je dostupný např. zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/KV_KDP__02_13___final.pdf

  GFŘ zde zaujalo dvě stanoviska:

  1) Omezení výše paušálních výdajů (absolutní strop) se posuzuje PŘED rozdělením výdajů na spolupracující osobu (tedy nejdřív je nutné respektovat strop, uplatní se jeho maximum u poplatníka A, a teprve poté se příjmy – výdaje rozdělí i na poplatníka B (spolupracující osobu).

  2) Na SPOLUPRACUJÍCÍ osobu, na kterou byly rozděleny příjmy (s uplatněním paušálních výdajů), se nahlíží jako na osobu, která NEUPLATŇUJE paušální výdaje, neplatí tedy pro ni restrikce dle § 35ca. Může uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě.

  K pojistnému na sociální a zdravotní pojištění:

  Nadále platí, že pokud poplatník přiznává příjmy z nájmu dle § 9, neplatí se z těchto příjmů pojistné. Pojistné byste platila pouze z části příjmů, resp. z části daňového základu, který by na Vás rozdělil manžel, protože budete spolupracující osoba.

  Pro oznámení spolupráce platí stejná pravidla a lhůty jako pro zahájení samostatné výdělečné činnosti. Viz např. zde info ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-ozsvc-2016
  Rovněž pro účely zdravotního pojištění je spolupracující osoba zahrnuta do skupiny „OSVČ“, viz např. https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/2-5-osoba-samostatne-vydelecne-cinna-osvc

  S přáním úspěšného podnikání

  Jan Molín

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).