Hlavní navigace

Názor k dotazu Honorář - student od M.M. - Dobrý den, toto není tak jednoduché, pokud by...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 8. 9. 2017 7:30

  M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

  Dobrý den,

  toto není tak jednoduché, pokud by šlo o autorskou činnost jsou zde 2 možnosti, první je že výdělek nepřesáhne 10 tis / měsíčně, pak z nich odběratel ( zde televize ) strhne před vaší  úplatou 15% daň a to je vše ( SP a ZP se neodvádí, obdobně jako u DPP do 10-ti tis. / měs. ). Vše je to i pro vás, tz. nikam nic nehlásíte a dále se o to nemusíte zajímat.

  ,  nad 10 tis. se ovšem jedná o výdělek který zdaňujete jako poskytovatel a to ve svém DP k DPFO, podle §7 - příjmy z podnikání  ( byť neobdržíte ŽL ) musíte se nahlásit na FÚ - obdržíte DIČ, a bohužel příjmy z podnikání ( §7 )  podléhají odvodům SP a ZP tz. musíte se ohlásit na vaší ZP a OSSZ jako podnikatel . Můžete si uplatnit 40 % paušálních výdajů ( příjmy z tzv. svobodných povolání, zde autorské činnosti )

  Jde o to, zda práci ve střižně, lze považovat za autorské podnikání, případně zda šlo o ojedinělý přivýdělek při studiu, který se neopakuje ( je tedy dělán jednorázově )

  Co je předmětem autorského zákona :

  § 2 Autorské dílo :
  (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

  (2) Za dílo se považuje též počítačový program, fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují.

  (3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené.

  (4) Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.

  (5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1, je dílem souborným.

  (6) Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.

  Pokud tedy by jste došel k závěru, že vaše práce byla jednorázová a nesplňuje definici autorského díla, jsou zde zase 2 možnosti, jedna je naprosto čistá, a to udělat tuto práci pod DPP, protože je nad 10. tis. podléhala by dohoda o provedení práce odvodům tz. 15% daň, + SP a ZP ale toto by vyřídila televize. Ale velice těžko docílíte DPP retroaktivně ( co jste měl požadovat, jaksi před realizací ). 

  Druhé řešení je ve vaší režii, a sice dojdete k závěru, že činnost byla příležitostná, jednorázová a budete vycházet z §10 ZDP - tzv. osvobozené příjmy :

  Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny :

  a) příjmy podle odstavce 1 písm. a)** ( **ods. 1 a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem, )

  , pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo,

  Pokud půjdete na definici osvobozeného příjmu ( do 30. tis./ rok ) , nikam jej neuvádíte, je tedy logické že z toho nejsou ani žádné odvody.

   

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).