Hlavní navigace

Názor k dotazu Práce v Dánsku od anonym - Dobrý dne pane Kubíku,dotaz je nad rámec daňové...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 4. 10. 2017 17:23

  bez přezdívky

  Dobrý dne pane Kubíku,

  dotaz je nad rámec daňové poradny, protože je třeba vyjasnit mnoho aspektů, které mají na pojistné a zdanění vliv a byla by lepší schůzka s daňovým poradcem. Nicméně poskytujeme tento komentář a doporučení k popsané situaci:

  1) Daň z příjmů

  Zde je třeba vyřešit otázku daňové rezidence nebo-li daňového domicilu. Zřejmě změníte bydliště z ČR do Dánska, potom se Vám zdaňovací období "přetrhne" a část roku budete českým daňovým rezidentem, od listopadu potom dánským daňovým rezidentem. Praktický důsledek je ten, že tam, kde jste rezidentem, přiznáváte své veškeré ("celosvětové" ) příjmy. Tam, kde jste nonrezidetem, přiznáváte jen příjmy plynoucí z dané země.

  Jaké příjmy a kde budete přiznávat, tedy není zřejmé zejména ze dvou důvodů:

  a) otázka daňového rezidentství: nutno posoudit nejen "bydliště", ale další aspekty, jako např. středisko životních zájmů, délka pobytu v daném roce atd. Vycházíme zde nejen ze zákona o daních z příjmů, ale též ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené s Dánskem (která má přednost před vnitrostátní úpravou), a rovněž z pokynu GFŘ D-22,

  b) otázka mixu příjmů: nevíme, jaké příjmy, kdy a odkud Vám v daném období poplynou.

  2) Zdravotní pojištění

  Běžný postup je takový, že český občan se na dobu práce v zahraničí odhlásí od zdravotního pojištění. Doporučujeme informovat se u Vaší zdravotní pojišťovny. Pojištění v Dánsku je třeba řešit s tamními úřady, resp. zaměstnavatelem.

  Pokud bude činnost v Dánsku konána v rámci závislé činnosti, budete platit zdravotní pojištění v Dánsku do dánského systému. To za předpokladu, že nemáte v ČR souběžně příjem ze závislé činnosti s účastí na českém systému sociálního pojištění. Pokud půjde o jiný typ kontraktu (nezávislá činnost), nemůžeme přesně popsat důsledky, záleží na mixu příjmů v ČR a v Dánsku a na jejich typu.

  3) Sociální pojištění

  Jak pro zdravotní, tak pro sociální pojištění platí, že "stát výkonu závislé činnosti má přednost". Budete-li tedy v Dánsku vykonávána závislou činnost (a nikde jinde), budete účasten dánského systému pojištění a zaměstnavatel Vám bude pojistné platit do tohoto systému. Pokud byste měl souběh s příjmem ze závislé činnosti v ČR, můžete zůstat v českém systému sociálního pojištění, a to za předpokladu, že dánskému zaměstnavateli předložíte formulář A1 potvrzení českou správou sociálního zabezpečení.

  Na základě různého mixu příjmů v různých období přichází v úvahu více různých řešení. Doporučujeme též probrat s Vaší příslušnou správou sociálního zabezpečení, kde Vás případně odkážou na jejich oddělení, které se věnuje mezinárodním aspektům sociálního pojištění. Viz též informace zde: http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/

  Pokud budete vykonávat činnost výhradně coby OSVČ na území Dánska a nebudete mít souběh s žádnou činností v ČR, pak budete podléhat dánským právním předpisům. Ohledně příslušnosti k systému sociálního pojištění nezáleží (na rozdíl od daně z příjmů) ani na bydlišti, ani na "středisku životních zájmů", ale na území jakého státu je samostatná výdělečná činnost prováděna.

  S pozdravem

  Jan Molín

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).