Hlavní navigace

Názor k dotazu studentka s příjmem do 20tis od jika - Re: studentka s příjmem do 20tis Příkazní smlouvaUzavřená ve...

 • 14. 3. 2010 16:14

  jika (neregistrovaný) 213.235.145.---

  Re: studentka s příjmem do 20tis
  Příkazní smlouva

  Uzavřená ve smyslu ustanovení § 724 a násl. Zákona č. 40/1064 SB., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

  Příkazce


  Zastoupený:


  Příkazník

  takto:

  I.
  Příkazník se zavazuje pro příkazníka zpracovat účetnictví jednorázově za celý rok 2010, a to k 31.12.2010
  II.
  1. Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl.I. této smlouvy obstarat osobně.
  2. Příkazník je povinen se při obstarávání uvedené záležitosti řídit podle pokynů příkazce.
  3. Příkazník je povinen podat příkazci kdykoliv v rozumné době na jeho žádost podrobnou zprávu o postupu plnění příkazu. Po provedení příkazu je příkazník povinen předložit příkazci vyúčtování.
  III.
  1. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi předem na jeho žádost přiměřené prostředky, nezbytné ke splnění příkazu a nahradit příkazníkovi potřebné a užitečné náklady.
  2. Příkazce je dále povinen na žádost příkazníka kdykoliv v rozumné době poskytnout doplňující nebo upřesňující pokyny pro činnost příkazníka.
  POKRAČUJI DOLE

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).