Hlavní navigace

Názor k dotazu Rozhodný příjem pro účast na pojistném jednatelů od autorka - Dobrý den, ano je to tak. Cituji z...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 30. 11. 2011 14:49

  autorka

  Dobrý den,

  ano je to tak. Cituji z návrhu novely zákona:

  Rozšíření okruhu nemocensky (a důchodově) pojištěných zaměstnanců

  Sjednocuje se okruh nemocensky a důchodově pojištěných osob a nově se do tohoto okruhu pojištěných osob zařazují další fyzické osoby, jejichž příjmy jsou podle zákona o daních z příjmů považovány za příjmy ze závislé činnosti. Jde zároveň o přípravu podmínek pro vytvoření jednoho inkasního místa, neboť toto rozšíření okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob v zásadě vtahuje do pojištění ty osoby, jejichž příjmy jsou daněny jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 a 10 zákona o daních z příjmů, avšak dosud nejsou účastny nemocenského a důchodového pojištění vůbec (členové většiny kolektivních orgánů právnických osob) nebo jsou účastny pouze důchodového pojištění (společníci a jednatelé společnosti s r. o., komanditisté komanditních společností, členové družstva vykonávající činnost v orgánech družstva za podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění) anebo jsou účastny důchodového pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné, neboť dle charakteru jejich činnosti jde o samostatnou výdělečnou činnost tak, jak ji definuje zákon o důchodovém pojištění, avšak podle zákona o daních z příjmů jsou jejich příjmy považovány za příjmy ze závislé činnosti (např. likvidátoři).

  Navrhuje se rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob o společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, členy družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo, členy kolektivních orgánů právnických osob, likvidátory a prokuristy, pokud jejich příjem je předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku.

  Navrhuje se rozšíření okruhu důchodově pojištěných osob o členy kolektivních orgánů právnických osob, likvidátory a prokuristy, pokud jejich příjem je předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku, tedy o osoby, které budou nově účastny nemocenského pojištění a dosud nejsou účastny důchodového pojištění.

  Pokud budou mít uvedení zaměstnanci sjednán příjem aspoň ve výši rozhodného příjmu, tj. 2500 Kč, budou účastni nemocenského (a tím i důchodového) pojištění po celou dobu trvání takového zaměstnání.


  Na každý právní vztah se pohlíží samostatně. Výjimkou jsou od roku 2012 odměny jednatele a společníka v jedné osobě, pokud pro firmu vykovává činnosti mimo pracovněprávní vztah. Tam je nutné odměny vyplacené v jednom měsíci pro účely nemocenského pojištění sečíst. 

  Dagmar Kučerová  :)

     

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).