Hlavní navigace

Názor k dotazu Povinnost chodit na VZP od s - Re: povinnost chodit na VZP Zákon o pojistném na...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 24. 10. 2011 15:59

  s (neregistrovaný) 212.24.139.---

  Re: povinnost chodit na VZP
  Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
  Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
  Část čtvrtá
  Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
  § 22 Kontrola placení pojistného
  (1) Pověření zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny jsou oprávněni provádět v souvislosti s výběrem pojistného kontrolu plateb pojistného. K provedení kontroly je pověřený zaměstnanec povinen prokázat se služebním průkazem příslušné zdravotní pojišťovny a zvláštním oprávněním k takové činnosti, vydaným jejím ředitelem.
  (2) Kontrolou zjišťuje pověřený zaměstnanec správné stanovení vyměřovacího základu, výše pojistného a jeho včasné placení.
  (3) Kontrola se provádí u plátce pojistného nebo v místě, které je vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Kontrola se provádí v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení jejího účelu. Plátce pojistného, u něhož je prováděna kontrola, je povinen ve vztahu k pověřenému zaměstnanci

  a) předložit na vyžádání účetní a jiné doklady, jež jsou pro správné stanovení a placení pojistného rozhodné, anebo o které pověřený zaměstnanec požádá a podat k nim ústně nebo písemně požadovaná vysvětlení, má-li pověřený zaměstnanec pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti,
  b) nezatajovat doklady, které má plátce pojistného k dispozici nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí,
  c) zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly,
  d) zapůjčit potřebné doklady i mimo prostor provádění kontroly.

  (4) Plátci pojistného a třetí osoby jsou povinny poskytnout pověřenému zaměstnanci veškerou pomoc potřebnou k účinnému provedení kontroly

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).