Hlavní navigace

Názor k dotazu Hrubé porušení pracovní kázně od xJ - Re: hrubé porušení pracovní kázně Nikdo nemůže dostat výpověď...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 6. 1. 2012 18:09

  xJ (neregistrovaný) 213.192.55.---

  Re: hrubé porušení pracovní kázně
  Nikdo nemůže dostat výpověď a zároveň okamžité zrušení PP, buď jedno nebo druhé.
  Výpověď řeší zákoník práce v § 52
  Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů
  f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
  g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

  § 55 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
  Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,
  a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
  b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).