Hlavní navigace

Zákon o dani silniční - Sazby daně

Předpis č. 16/1993 Sb.

Znění od 1. 7. 2020

16/1993 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční

Sazby daně

§ 6

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč.

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav hmotnosti

1 náprava
do 1 tuny1800 Kč
nad 1 t do 2 t2700 Kč
nad 2 t do 3,5 t3900 Kč
nad 3,5 t do 5 t4500 Kč
nad 5 t do 6,5 t5200 Kč
nad 6,5 t do 8 t6300 Kč
nad 8 t7200 Kč
2 nápravy
do 1 tuny1800 Kč
nad 1 t do 2 t2400 Kč
nad 2 t do 3,5 t3600 Kč
nad 3,5 t do 5 t4100 Kč
nad 5 t do 6,5 t4500 Kč
nad 6,5 t do 8 t5400 Kč
nad 8 t do 9,5 t6300 Kč
nad 9,5 t do 11 t7200 Kč
nad 11 t do 12 t8100 Kč
nad 12 t do 13 t9500 Kč
nad 13 t do 14 t11000 Kč
nad 14 t do 15 t12400 Kč
nad 15 t do 18 t17800 Kč
nad 18 t do 21 t21800 Kč
nad 21 t do 24 t26300 Kč
nad 24 t do 27 t30400 Kč
nad 27 t34700 Kč
3 nápravy
do 1 t1800 Kč
nad 1 t do 3,5 t2400 Kč
nad 3,5 t do 6 t2700 Kč
nad 6 t do 8,5 t4500 Kč
nad 8,5 t do 11 t5400 Kč
nad 11 t do 13 t6300 Kč
nad 13 t do 15 t7900 Kč
nad 15 t do 17 t9900 Kč
nad 17 t do 19 t11900 Kč
nad 19 t do 21 t13100 Kč
nad 21 t do 23 t16000 Kč
nad 23 t do 26 t20500 Kč
nad 26 t do 31 t27500 Kč
nad 31 t do 36 t32600 Kč
nad 36 t37800 Kč
4 nápravy a více náprav
do 18 t6300 Kč
nad 18 t do 21 t7900 Kč
nad 21 t do 23 t10600 Kč
nad 23 t do 25 t13300 Kč
nad 25 t do 27 t16700 Kč
nad 27 t do 29 t21200 Kč
nad 29 t do 32 t28000 Kč
nad 32 t do 36 t29500 Kč
nad 36 t33100 Kč.

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.

(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud

a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,

b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo

c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž

1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo

2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.

(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).