Hlavní navigace

Jednotný registrační formulář

Jakou šablonu zvolit

Dnem 1.8. 2006 se na obecních živnostenských úřadech zřizují tzv. "Centrální registrační místa" (CRM), kde může klient zároveň při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení,zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Novela živnostenského zákona zavádí pro výše uvedená oznámení jednotný formulář,který je k dispozici na CRM.

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) byl vypracován tak, aby byl co nejpřehlednější jak pro klienty CRM, tak pro následnou práci ze strany pracovníků CRM. JRF nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu.

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

Ve vztahu k živnostenskému úřadu

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byloprovozování živnosti přerušeno

Ve vztahu k finančnímu úřadu:

Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k dani z nemovitosti
 • Přihláška k dani silniční
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci - odštěpné závody a provozovny
 • Přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  • daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
  • zajišťující daň
Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k dani z nemovitosti
 • Přihláška k dani silniční
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci - odštěpné závody a provozovny
 • Přihláška k dani z příjmů jako plátci:
  • daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
  • zajišťující daň

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

 • Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Ve vztahu k úřadu práce:

 • Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

 • Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

Pokud chcete jednotlivé záležitosti vyřídit samostatně, najdete příslušné formuláře v jednotlivých sekcích sekce Šablony.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).