Hlavní navigace

Vlákno názorů k dotazu Ochranné brýle - náklady od Tomáš Neugebauer - Pro ty, co mají zájem o informaci, jak...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 22. 1. 2020 23:39

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) ---.146.broadband5.iol.cz

  Pro ty, co mají zájem o informaci, jak to opravdu je.

  Za daňové výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se považují výdaje, které je zaměstnavatel povinen hradit, včetně výdajů na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků podle obecně závazných právních předpisů (z pokynu GFŘ k § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.). Obecně závaznými právnimi předpisy pro pořízení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) jsou zákoník práce (§ 104) a nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

  Tedy za daňové výdaje jsou považovány výdaje na pořízení OOPP, které byly pořízeny v souladu s požadavky, které jsou stanoveny v zákoníku práce a jeho prováděcím předpise.

  V § 104 zákoníku práce je uvedeno, že OOPP přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Způsob vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce je podrobněji rozpracován v nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

  Tedy za daňové výdaje jsou považovány výdaje na pořízení OOPP, které jsou uvedeny ve vlastním seznamu zaměstnavatele, který bych zpracován na základě vyhodnocení rizik a kontrétních podmínek práce. Ostatní výdaje na pořízení OOPP nejsou, v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., daňovými výdaji (hledat odůvodnění v § 25 je zcela mylné).

  Vzhledem k tomu, že ustanovení § 104 zákoníku práce se vztahuje i OSVČ (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.), musí mít zpracován seznam i OSVČ. Vhodné je, je-li seznam součástí směrnice o poskytování OOPP, v které jsou řešeny problémy související s jejich pořízením, udržováním, vracením zaměstnavateli, jejich likvidací atd.

  Seznam, včetně vyhodnocení rizik, si může zaměstnavatel, který zaměstnává max. 25 zaměstnanců a má k tomu potřebné znalosti zpracovat sám. Zaměstnává-li více než 25 zaměstnanců, musí jej zpracovat odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dříve technik BOZP) a zaměstnavatel jej po připomínkovém řízení vydá. Neplatí tedy, že podnikatel ví nejlíp, co potřebuje k činnosti, a že bezpečáci to líp neví.

  Za OOPP nelze považovat dětské hračky, neboť za OOPP se považují ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízením EU).

  Na závěr ještě jednu poznámku. Je nutné si uvědomit, že dnes již stát neurčuje jakými OOPP musí být zaměstnanci vybaveni při výkonu určitých pracovních činností. To je dnes povinností zaměstnavatele. On, na základě vyhodnocení rizik, sám sobě musí určit které OOPP, v jakém množství a jak často je povinen svým zaměstnancům poskytovat. Pokud přijde FÚ na kontrolu, potřebuje na základě něčeho překontrolovat, že zaměstnavatelem pořízené OOPP je zaměstnavatel ze zákona opravdu povinen pořídit. K tomu slouží seznam. Není tedy možné využít zdravý selský rozum a tvrdit, že když někdo vykonává truhlářské práce, že má automaticky nárok na ochranné brýle.

 • 23. 1. 2020 9:56

  Brabec František (neregistrovaný) 5.181.92.---

  Perfektní shrnutí, já souhlasím. Jen si dovolím dodat - vždy je tu možnost prokazovat všemi možnými i nemožnými způsoby, o tom mluvil(a) xy. Pokud si někdo napíše do seznamu na každý den komplet novou sadu pomůcek, určitě to bude obhajovat hůř, než jiný bez seznamu s jednou sadou třeba na čtvrt roku. Ale když bude ten který kontrolor na seznamu trvat, rozhodně bych ho urychleně "našel".

 • 23. 1. 2020 17:06

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) ---.146.broadband5.iol.cz

  Jste pro mne velkou inspirací, neboť mi stále více odkrýváte, jak je pro "daňaře" složité pochopit podstatu věci.

  Není pravda, že "vždy je tu možnost prokazovat všemi možnými i nemožnými způsoby". Primárně musíte prokázat, že se jedná o OOPP, a to o OOPP, které máte povinnost pořídit. Způsob prokázání je stanoven právními předpisy.

  Že ne dobře chápeto problematiku, dokazuje vaše další tvrzení, a to: "Pokud si někdo napíše do seznamu na každý den komplet novou sadu pomůcek, určitě to bude obhajovat hůř, než jiný bez seznamu s jednou sadou třeba na čtvrt roku". To je zcela chybný názor. Jen pro příklad, můžete mít stanoveny jednorázové rukavice, kterých spotřebujete pět denně na osobu, nebo rukavice s větší "trvanlivostí", kdy spotřebujete jedny na osobu a týden. Obě varianty jsou pro FÚ stejně přijatelné, pokud vycházejí ze seznamu. Uvědomte si, prosím, že seznam je dokument, jehož obsah se neobhajuje před kontrolou FÚ. FÚ jej využívá jako podklad pro provedení kontroly (nahrazuje bývalé směrnice jednotlivých ministerstev).

  Vaše tvrzení, že "když bude ten který kontrolor na seznamu trvat, rozhodně bych ho urychleně ""našel"", beru s nadsázkou. Pochopitelně se jedná o nesmysl, neboť se jedná o výsledek hodnocení rizik a obojí zpracovat není až tak jednoduché, jak se může zdát.

  Pro příklad. Účetní bude fasovat pracovní oděv ("montérky") nebo plášť jako OOPP a pro zaměstnavatele to bude daňově uznatelný náklad, pokud to bude uvedeno v seznamu poskytovaných OOPP na zakladě vyhodnocení konkrétních podmínek práce. Zaměstnavatel daňovou uznatelnost prokáže zpracovaným seznamem v souladu s požadavky právních předpisů, což mimo jiné znamená, že jej navrhla k tomu oprávněná osoba (např. odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik) na základě jí provedeného vyhodnocení konkrétních podmínek práce a zaměstnavatel jej schválil.

 • 23. 1. 2020 20:38

  Brabec František (neregistrovaný) 5.181.92.---

  Děkuji za poklonu, dovolím si Vám oplatit podobně - připomínáte mi mě, když jsem dělal daně prvním rokem. To jsem taky věděl všechno nejlíp.
  Ale další roky - a třeba i toto diskuzní fórum - mě naučily, že snažit se pochopit argumentaci druhých je užitečnější než ji "kousek po kousku rozebírat", podrobovat na účelově zvoleném příkladu (zde: jednorázové rukavice) zdrcující kritice a tím pádem "přesvědčivě vyvracet" argumentaci jako celek a tím pádem i protivníka.
  A taky velice oceňuju, že se nebojíte podepsat plným jménem, to dělá málokdo. Kdybych si Vás vygooglil (což neudělám, pouze diskutuji o odborné věci), pravděpodobně bych se dozvěděl, že se živíte právě výrobou seznamů OOPP. Kdyby to tak bylo, podmiňovat jejich existencí daňovou uznatelnost daných výdajů by mohlo řadu lidí přesvědčit, aby se ty seznamy objednali.

 • 23. 1. 2020 22:55

  xy (neregistrovaný) 46.13.62.---

  asi tak :-) jen škoda, že se bezpečák plete do daní, když neví nic o daňovém řádu a ze ZDP zná jen to jedno "jeho" písmenko, co je to dokazování už vůbec neví. mě nejvíc dostalo, že když někdo bude mít v nákladech brýle nazvané ochranné, tak je musí mít v seznamu aby byly daňově uznatelné (chudák třeba podnikatel - účetní, který je potřebuje jen nárazově když bude provádět nějakou údržbu ve své kanceláři apod.) a naopak když bude mít v seznamu něco, co není potřeba k dosažení příjmů (třeba ty montérky pro účetní - pokud teda nemá v náplni i úklid apod. - tak to prostě nákladem bude :-) prostě u daní nadřazuje to své BOZP nad daňové zákony. chápala bych to u mladého naivního sebevědomého absolventa, ti ví vždy vše nejlíp, ale starý chlap by mohl pochopit, že pravdu budou mít spíš lidé s letitou praxí a znalostmi v oblasti daní, než bezpečák. ale je to marný, pan TN se dlouhodobě snaží, zejména po loňském březnovém odchodu zdejších renomovaných rádců (ať už násilném - zablokováním, a to minimálně dvou na jeho přímé udání, nebo dobrovolném po likvidačních změnách) pasovat se zde na všeználka. chudáci tazatelé.

 • 23. 1. 2020 23:03

  Aion (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  No nevím, nevím. Pan TN o sobě píše: "Z BOZP mám maturitní zkoušku a profesní kvalifikační zkoušku "Manažer BOZP". Tomu se snad ani nedá říci, že něco absolvoval. Zlatý mladý sebevědomý absolvent.

 • 23. 1. 2020 23:30

  Brabec František (neregistrovaný) 5.181.92.---

  Abych nevypadal, že musím mít poslední slovo … Na mě pan Tomáš působí jako typický specialista, kdežto já se cítím být odborníkem. Specialista ví všechno o h.vně, kdežto odborník ví h.vno o všem. Proto se tyto dva typy málokdy shodnou. Specialista lpí na detailu, kdežto odborník sleduju řekněme smysl, ducha. Hlavu máme všichni podobně velikou, takže je logické, že odborníkovi se tam u všeho všechny detaily nevejdou. Ovšem specialista zase někdy pro třísku z jednoho stromu nevidí les a už vůbec ne paseku a na ní nahaté víly (a víláky, ať jsem genderově vyrovnaný).
  Jelikož bezpečnost práce spadá pod gestapo zákon 251/2005, rád jsem si doplnil pár detailů.
  OT Odtud se dá násilně odejít? Jakto že tu ještě jsem?

 • 23. 1. 2020 23:38

  Aion (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Jste tu, protože jste tu rád. A máte rád ty, co tu jsou.

 • 24. 1. 2020 0:43

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) ---.146.broadband5.iol.cz

  S vámi se dá opravdu zajímavě komunikovat. I když se, jak uvádíte asi těžko shodnem. I když jsem držitelem zařazení "specialista bezpečnosti práce", vaší definici neodpovídám. Na zajišťování BOZP nahlížím v co možná nejširším kontextu, tzn., včetně všech navazujících činností.

  Děkuji vám za to, že potvrzujete, že mé příspěvky měly alespoň ňákou cenu - "rád jsem si doplnit pár detailů". Dovolím si ještě jedno doplnění. Bezpečnost práce nespadá pod SUIP, ale pod MPSV.

 • 24. 1. 2020 0:25

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) ---.146.broadband5.iol.cz

  Takže, kdo nemá vysokoškolské vzdělání je podle vás povl.

 • 24. 1. 2020 0:48

  Aion (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  To jsem rozhodně neřekla, neprovokujte.
  Ale tak nějak jsem si vzpomněla, že mám maturitu z latiny. Že bych si psala, že jsem klasický filolog?
  Koneckonců si někdy Platóna a jiné v originále někdy přečtu, abych nezakrněla. :) Naštěstí já už CV nikomu překládat nebudu.

 • 24. 1. 2020 7:48

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) 81.19.46.---

  Máte pravdu, že jste to takto přímo neřekla, ale z vaší reakce to tak nějak vyplynulo - ""Z BOZP mám maturitní zkoušku a profesní kvalifikační zkoušku "Manažer BOZP". Tomu se snad ani nedá říci, že něco absolvoval. Zlatý mladý sebevědomý absolvent." - řečeno jiným slovy, absolvovat střední školu, tomu se snad ani nedá říci, že něco absolvoval.

  Je hezké, že máte maturitu z latiny, ale to je, jak předpokládám, pouhý maturitní předmět. Já mám maturitu ze studia BOZP, nikoliv z pouhého předmětu. Mám-li být konkrétní, tak mám maturitu z předmětů právní úprava a management a bezpečnost technických zařízení. Navíc jsem u maturitní zkoušky úspěšně obhájil odbornou písemnou práci. To vše ve studijním oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci (jako někdo studuje např. chemickou průmyslovku, tak já jsem vystudoval BOZP).

  Jen pro doplnění profesní kvalifikační zkouška "Manažer BOZP" mi umožňuje zajišťovat BOZP v zahraničí na úrovni požadavku vysokoškolského studia.

 • 24. 1. 2020 11:19

  xy (neregistrovaný) 46.13.62.---

  ale vy ho přece máte, ne? jinak byste nemohl tvrdit, že máte úroveň EQF 7, kde je základním předpokladem vysokoškolské studium.
  http://www.nuv.cz/eqf/uroven-eqf-7
  nebo na svých www lžete?

 • 24. 1. 2020 13:41

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) 81.19.46.---

  Nevím, co myslíte tím, že ho mám. Já mám úroveň EQF 7, protože jsem úspěšně složil kvalifikační zkoušku "Manažer BOZP". Díky které jsem od MPSV získal osvědčení profesní kvalifikace, které potvrzuje, že mám úroveň Evropského rámce kvalifikace (EQF) 7.

 • 24. 1. 2020 14:42

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) 81.19.46.---

  Pokud myslíte, že mám vysokoškolské vzdělání, tak vás musím zklamat. Přesto mám úroveň EQF 7. Protože není pravda, co uvádíte, že pro EQF je základním předpokladem vysokoškolské studium. Vy jste možná velká odbornice na daně a účetnictví, to nedokážu posoudit, ale v sousedních oblastech, např. v personalistice, máte mezery. Úroveň EQF je stanovena pro dosažené vzdělání (pro 7 vysokoškolské - magisterský studijní program) a pro dosaženou kvalifikaci v národní soustavě kvalifikací (pro 7 např. Manažer kvality, Manažer BOZP). Takže na svých stránkách nelžu, protože mám úroveň Evropského rámce kvalifikací 7, přestože nemám vysokoškolské vzdělání.

  Současný trend je takový, že je dána možnost získat kvalifikaci bez potřeby příslušného vzdělání. Například kuchař nemusí absolvovat vyučení, ale složí patřičnou kvalifikační zkoušku a stane se kvalifikovaným kuchařem.

 • 24. 1. 2020 0:24

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) ---.146.broadband5.iol.cz

  Opět jen dokazujete, že jste podstatu problému nepochopila. Tak znovu.

  Nepletu se do daní, ale řeším BOZP! Nenadřazuji BOZP nad daňové předpisy, ale řadím je vedle sebe. Vy nadřazujete daňové předpisy nad BOZP.

  OOPP se nepřidělují na funkci, ale na vykonávanou činnost, a to i jen jednorázově. Náplň práce není rozhodující, rozhodující je vykonávaná činnost, a to i jednorázově.

  Na závěr. Nikoho jsem neudal, tak neosočujte!

 • 24. 1. 2020 10:26

  xy (neregistrovaný) 46.13.62.---

  tak si řešte bozp a nemnožte tu ty své nesmysly ohledně daňové uznatelnosti nákladů. a ano, v případě daňové kontroly jsou primární daňové předpisy a dř, nějaké předpisy bozp jsou až někde vzadu. a jak už tu psal FB, podle dř lze dokazovat jakkoliv jinak. ale vy jste dř neviděl ani z rychlíku. takže porušení předpisů v oblasti bozp apod. není v žádném případě důvodem k vyloučení nákladů. daň a základ daně musí být stanoven správně, tj. když si koupí podnikatel ochranné brýle a potřebuje je ke své činnosti, tak jsou prostě nákladem bez ohledu na jakékoliv vaše seznamy.
  ohledně daní je jedno, jestli se oopp přidělují na funkci či činnost, ale primární je, že slouží k …. ale to tu už bylo 100 x a vy to stále ignorujete. matete tazatele svými nesmysly, tak prostě raďte ohledně po a bozp, pro mě za mě i psaní všema deseti, prostě v tom, v čem se považujete za odborníka. ale ohledně daní nemáte ani potřebné vzdělání, ani zkušenosti, ale hlavně absolutně žádné znalosti. tady nejde o vš či sš, ale o absolutní neznalost v oblasti daní. což je u bezpečáka pochopitelné. nepochopitelné pak je, když se pasuje do role odborníka v této oblasti a bez argumentů rozporuje názor zkušených daňových poradců a dalších skutečně znalých. neuvěřitelné sebevědomí. takoví škodiči jsou nejhorší.

  a ohledně udávání - kdo sem vloni kopíroval příspěvky z úplně jiných stránek a žádal, aby např. p. Vladimír a 1234 sem neměli přístup? prostě nejen zabedněný bezpečák přesvědčený že rozumí daním, ale i "já neudávám, ale hlásit se to musí".

 • 24. 1. 2020 14:13

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) 81.19.46.---

  Škoda, že jste nepoučila ty, jež byli na kontrole z FÚ a požadovali předložení seznamu pro poskytování OOPP. Oni chudáci ani nevědí, že to dělají špatně.

  Již několikrát jsem vám napsal, že tato problematika patří do BOZP. V žádném případě se nepasuji na odborníka v oblasti daní a neřeším je, řeším jen BOZP, které s daněmi souvisí. To vy však nedokáže pochopit a tvrdíte zde nesmysly jako např., že zedník potřebuje přilbu protože to patří do taxativně uložených povinností právními předpisy. Ty naopak požadují na základě analýzy rizik rozhodnout, zda ano, či nikoliv a výsledek promítnout do seznamu poskytovaných OOPP. Takže vlastně vy tady matete tázající se.

  Uvádíte, že když si podnikatel koupí ochranné brýle a potřebuje je ke své činnosti, tak jsou prostě nákladem... A jak podle vás prokáže, že je ke své činnosti potřebuje, tedy, že je potřebuje k zajištění ochrany zdraví svého nebo svých zaměstnanců? To stanovuje zákoník práce a příslušný prováděcí předpis. Výsledkem je seznam poskytovaných OOPP. Tento seznam je dokladem o tom, které OOPP podnikatel potřebuje ke své činnosti a důsledku toho jsou daňově uznatelným nákladem.

  Také vám dělají problémy některé pojmy. To, co popisujete, není udávání, ale žádost o ochranu, neboť Vladimír2 mne urážel.

 • 24. 1. 2020 14:31

  xy (neregistrovaný) 46.13.62.---

  Škoda, že jste nepoučila ty, jež byli na kontrole z FÚ a požadovali předložení seznamu pro poskytování OOPP. Oni chudáci ani nevědí, že to dělají špatně.

  já někde psala, že seznamy mít nemají a že je fú nemůže vyžadovat? ale druhá věc je, když je nepředloží. mají právo prokazovat jakýmkoliv jiným způsobem, a prokázat nutnost ochranných brýlí nebo helmy u zedníka je opravdu jednoduché. pro odborníka v daních nebo podnikatele se selským rozumem určitě. ne pro zkrouceného paragrafa zaslepeného svojí veledůležitostí.

  ráda bych viděla toho, kdo doměří zedníkovi helmu, protože ji nemá na seznamu :-))) to by mohl leda tak bezpečák a ne daňař. viděla jsem stovky daňových kontrol (dá se spíš říct tisíce), a nikdy to nikdo neudělal. proč asi? že by proto, že by to bylo proti zákonu? naopak doměření nesmyslů, které byly na základě "seznamu" jsem už pár viděla.
  jste prostě zabedněný hlupák, který daním nerozumí, přesto se pasuje na odborníka. ale už fakt dost, melte si své nesmysly, maťte tazatele, když vám to pomůže. průměrný čtenář pochopí, kde je pravda.

  a udavač, který napíše, že neudával, jen žádal o ochranu? to taky o vás něco vypovídá. a 1234 vás taky urážel?

 • 24. 1. 2020 0:07

  Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) ---.146.broadband5.iol.cz

  Tak nyní se vám podařilo mne dostat. Mám na mysli slova: "pravděpodobně bych se dozvěděl, že se živíte právě výrobou seznamů OOPP". Pravdivá není ani odpověď "Ano", ani "Ne" a zároveň obě. Když dovolíte, pokusím se to objasnit. Neživím se výrobou seznamů OOPP ve smyslu, že bych je prodával. Živím se činnostmi odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO) a odborně způsobilé osoby v PO. Nedílnou součástí práce OZO je zpracování návrhu směrnice o poskytování OOPP, jejíž součástí je seznam poskytovaných OOPP. Takže se nedá říci, že se zpracováním těchto seznamů živím, neboť se jedná o pouhý drobný zlomeček mé obsahově velmi široké práce. Ani vzorový seznam, který byl vydán ve dvou mých publikacích, bych nepovažoval za živení se jejich výrobou, neboť jeho podíl na honorářích byl nepatrný.

  Takže nejsem nijak na seznamech zainteresován a mnou poskytované informace jsou zcela objektivní.

  Tato diskuse má pro mne dva významy. Poskytnout informace k řešení problému, jež je součástí dotazu (případně reagovat na chybné informace). A získat informace o tom, co při řešení problému je známé a naopak co ne. To pak využiji při své publikační činnosti, a to jak při volbě témat, tak i při zaměření se na jednotlivé problémy v rámci obsahu (čemu je vhodné se věnovat detailněji a co naopak je možné tzv. upozadit).

  S vámi si rád vyměňuji názory mimo jiné z důvodu, že uvádíte své plné jméno. Podle mého názoru je to důkaz o tom, že si za svým názorem stojíte, ať je jakýkoliv, a že jste ochoten za něj "bojovat". Podíval jsem se na vaše webové stránky. Díky tomu mám přesnější informaci, s kým komunikuji. Názor pod přezdívkou v mých očích je méně důvěryhodný, neboť autorovi nestojí ani za to, aby se pod něj podepsal (pro něho samotného má podřadnou hodnotu).

  Na závěr jen jedna drobná připomínka k tomu, co jste psal. Není obvyklé si seznam objednávat. Seznam je opravdu je dílčí drobnost. Obvykle se objednávají komplexní služby zajištění BOZP, příp. jen zpracování dokumentace BOZP.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).