Hlavní navigace

Vlákno názorů k dotazu životní pojištění od Anonymní - Re: životní pojištění § 24 odst. 2 písm. zo):...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 7. 11. 2006 8:54

  Anonymní (neregistrovaný) 213.194.247.---

  Re: životní pojištění
  § 24 odst. 2 písm. zo): pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně 34b) za zaměstnance na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,89) maximálně však v úhrnu za jednoho zaměstnance do výše 8 000 Kč za zdaňovací období nebo jeho část za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let,

  A § 6 odst. 9 písm. w) částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen "soukromé životní pojištění"), na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, maximálně však do výše 12 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Toto platí v případech, kdy má právo na plnění z těchto pojistných smluv pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoby určené podle § 817 občanského zákoníku, kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné,

 • 7. 11. 2006 8:56

  Anonymní (neregistrovaný) 213.194.247.---

  Re: životní pojištění - pokračování odp
  Jejikož nebylo možno odeslat celou odpověď najednnou, máte to jak román na pokračování:

  Závěr:
  - daňovým nákladem může být částka max. 8000,00 Kč,
  - nepodléhá dani z příjmů u zaměstnance max do částky 12000,00 Kč.
  Musí být splněny podmínky dané zákonem a částka musí být hrazena POJIŠŤOVNĚ!

  Pokud účtujete proti 428, tak lze dovozovat, že jde o výplatu podílu na zisku, ze kterého není odváděna daň.
  Já bych účtovala: daňový náklad 527/325 = 8000,00 a nedaňový náklad 528/325 = 4000,00 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).