Hlavní navigace

Katastrální zákon - Záznam

Předpis č. 256/2013 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Záznam

§ 19

Záznamem se do katastru zapisuje

a) příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu,

b) právo hospodařit s majetkem státu,

c) správa nemovitostí ve vlastnictví státu,

d) majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy,

e) majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst,

f) majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití,

g) majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.

§ 20

(1) Návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávný celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl nebo je osvědčil.

(2) Návrh na záznam musí být doložen listinou, která dokládá právo, které má být zapsáno.

§ 21

(1) Katastrální úřad zjistí, zda je návrh na záznam podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní a počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru.

(2) Je-li listina způsobilá k tomu, aby na základě ní byl proveden záznam do katastru, katastrální úřad záznam provede; jinak tomu, kdo listinu předložil, sdělí písemně důvody, pro které záznam proveden nebyl, a listinu mu vrátí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).