Hlavní navigace

Katastrální zákon - ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Předpis č. 256/2013 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§ 57

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2, nebo

b) v rozporu s § 53 šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný oprávněný dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo na toto jednání nevyšle svého zástupce,

b) neoznačí ve stanovené lhůtě trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svého pozemku podle § 37 odst. 1 písm. b),

c) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. c) nedoplní ve stanovené lhůtě od doručení výzvy chybějící údaje nebo neodstraní chyby ve vyhotovených listinách, které předkládá k zápisu do katastru,

d) neohlásí katastrálnímu úřadu ve stanovené lhůtě změny údajů katastru týkající se jeho nemovitosti podle § 37 odst. 1 písm. d).

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 50000 Kč. Je-li přestupek podle odstavců 1 a 2 spáchán právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, lze uložit pokutu do 100000 Kč.

§ 59

Přestupky podle tohoto zákona projednává katastrální úřad.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).