Hlavní navigace

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor - Přechodná ustanovení

Předpis č. 116/1990 Sb.

Znění od 19. 10. 2005

116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 229/1991 Sb. § 26

(2) Na návrh vlastníka obytné budovy patřící k zemědělské usedlosti uplatněný do tří let od účinnosti tohoto zákona zruší příslušný orgán právo užívání k bytu nebo rozhodne o jeho vyklizení, jestliže jej vlastník potřebuje pro sebe a osoby blízké k provozování zemědělské výroby.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 302/1999 Sb. Čl. II

Řízení o udělení souhlasu podle § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, zahájená před nabytím účinnosti tohoto zákona, se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.

Přechodné ustanovení k čl. I zavedeno zákonem č. 522/2002 Sb. Čl. II

Správní řízení zahájená podle § 4 a § 15 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neskončená se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 360/2005 Sb. Čl. II

1. Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Podle dosavadních právních předpisů se posuzuje skončení nájmu, byla-li dána výpověď přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. U bytů, u kterých byl udělen souhlas s jejich užíváním k nebytovým účelům podle zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, skončením nájmu souhlas k užívání bytu k nebytovým účelům zaniká.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).