Hlavní navigace

Občanský zákoník - nový - Pododdíl 3 - Obnosové pojištění

Předpis č. 89/2012 Sb.

Znění od 6. 1. 2023

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Pododdíl 3

Obnosové pojištění

§ 2821

Obnosové pojištění zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Základem pro určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je částka určená na návrh pojistníka, kterou má pojistitel v případě vzniku pojistné události vyplatit, anebo výše a četnost vyplácení důchodu.

§ 2822

Právem na plnění z obnosového pojištění není dotčeno právo na náhradu škody nebo jiné právo proti tomu, kdo je povinen škodu nahradit.

§ 2823

Kdy z obnosového pojištění vzniká právo na zkrácení pojistné doby, na odkupné a na obnovení pojištění po snížení pojistné částky, po snížení ročního důchodu nebo po zkrácení pojistné doby, se ujedná ve smlouvě, nezakládá-li takové právo tento zákon přímo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).