Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - ČÁST JEDENÁCTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISŮM EVROPSKÉ UNIE

Předpis č. 256/2004 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

ČÁST JEDENÁCTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISŮM EVROPSKÉ UNIE

§ 192a

(1) Česká národní banka je v České republice

a) odvětvovým příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury49),

b) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42),

c) příslušným orgánem v oblasti registru obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43),

d) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50),

e) určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50),

f) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51),

g) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52),

h) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy finančních nástrojů53),

i) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou60),

j) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů62),

k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci63),

l) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66).

(2) Ve vztahu ke státním dluhopisům vydaným Českou republikou a swapům úvěrového selhání na tyto dluhopisy se k uplatnění pravomocí České národní banky podle čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 2 a čl. 20 až 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 vyžaduje předchozí souhlas ministerstva.

§ 192b

Povolení k činnosti ústřední protistrany

(1) Příslušným orgánem pro povolování ústředních protistran podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) je v České republice Česká národní banka.

(2) Žádost o povolení k činnosti ústřední protistrany lze podat pouze elektronicky.

(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek pro udělení povolení.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti podle odstavce 2, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).