Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - HLAVA XI - PODÁVÁNÍ ZPRÁV O POZICÍCH PODLE KATEGORIÍ DRŽITELŮ POZIC

Předpis č. 256/2004 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

HLAVA XI

PODÁVÁNÍ ZPRÁV O POZICÍCH PODLE KATEGORIÍ DRŽITELŮ POZIC

§ 134e

(1) Provozovatel obchodního systému, na němž se obchodují komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty,

a) překročí-li počet osob i jejich otevřených pozic minimální prahové hodnoty, zveřejňuje týdenní zprávu se souhrnnými pozicemi, jež v jednotlivých komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise skleníkových plynů nebo jejich derivátech obchodovaných v jeho obchodním systému drží jednotlivé kategorie osob, s uvedením počtu dlouhých a krátkých pozic podle těchto kategorií, jejich změn od předchozí zprávy, procentního podílu celkových čistých otevřených pozic podle kategorií a počtu osob držících pozice v jednotlivých kategoriích v souladu s odstavcem 3, a předává tuto zprávu České národní bance a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, a

b) alespoň jednou denně poskytne České národní bance úplný rozpis pozic držených všemi osobami v daném obchodním systému, včetně účastníků a jejich zákazníků.

(2) Obchodník s cennými papíry, který obchoduje s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise skleníkových plynů a jejich deriváty, poskytne alespoň jednou denně úplný rozpis svých pozic získaných v komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise skleníkových plynů nebo jejich derivátech obchodovaných v obchodním systému a v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech, jakož i pozic zákazníků a jejich zákazníků, a to až po koncového zákazníka, v souladu s čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, a pokud se použije, s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011,

a) orgánu dohledu členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, kde jsou tyto komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů a jejich deriváty obvykle obchodovány, nebo

b) jsou-li komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty obchodovány ve významném množství v obchodních systémech ve více státech, orgánu dohledu členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, kde je obchodováno největší množství tohoto derivátu.

(3) Provozovatel obchodního systému zařadí osoby podle odstavce 1 písm. a) podle povahy jejich hlavní podnikatelské činnosti, s přihlédnutím k jakémukoliv platnému povolení, jako

a) obchodníka s cennými papíry, banku, spořitelní a úvěrní družstvo, nebo obdobnou zahraniční osobu se sídlem nebo skutečným sídlem v jiném členském státě Evropské unie,

b) investiční fond nebo zahraniční investiční fond, s rozlišením, zda jde o standardní fond nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, nebo o jiný investiční fond nebo zahraniční investiční fond,

c) jinou povolenou nebo regulovanou finanční instituci, včetně pojišťovny, zajišťovny, instituce penzijního pojištění se státním příspěvkem nebo obdobnou zahraniční osobu se sídlem nebo skutečným sídlem v jiném členském státě Evropské unie, včetně institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění,

d) jiného podnikatele, nebo

e) provozovatele zařízení nebo letadla povinného dodržovat požadavky zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo obdobných ustanovení práva jiného členského státu Evropské unie, jde-li o povolenky na emise skleníkových plynů a jejich deriváty.

(4) Ve zprávách podle odstavce 1 písm. a) se uvede počet dlouhých a krátkých pozic podle kategorie osob, jakékoli jejich změny od předložení předchozí zprávy, procentní podíl celkových otevřených úrokových pozic podle kategorií a počet osob v jednotlivých kategoriích.

(5) Zprávy podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 rozlišují mezi

a) pozicemi určenými jako pozice, které objektivně měřitelným způsobem snižují rizika přímo spojená s obchodními činnostmi, a

b) jinými pozicemi.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).