Hlavní navigace

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení - § 4 - Pojistné

Předpis č. 589/1992 Sb.

Znění od 1. 2. 2023

589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

§ 4

Pojistné

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období.