Hlavní navigace

Zákon o spotřebních daních - HLAVA IV - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A DANĚ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Předpis č. 353/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2023

353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

HLAVA IV

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A DANĚ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

§ 135l

Přestupek proti ceně pro konečného spotřebitele

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

§ 135m

Přestupky proti jednotkovému balení

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z jiného členského státu

a) tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení,

b) jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně, nebo

c) jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků, na kterém nejsou uvedeny zákonem stanovené údaje.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému spotřebiteli.

(3) Za přestupek podle odstavce 2 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50000 Kč.

(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu

a) do 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo

b) od 50000 Kč do 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

§ 135n

Přestupek proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce, který hodlá dovážet tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě písemně neohlásí správci daně první dovoz tabákových výrobků.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 2000000 Kč.

§ 135o

Přestupky proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodejce dopustí přestupku tím, že

a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce,

b) při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytne slevu z ceny pro konečného spotřebitele.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět, za celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce, nebo

b) váže prodej cigaret konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele.

(5) Za přestupek podle odstavce 3 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50000 Kč.

(6) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 4, nebo

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2.

§ 135p

Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky neoprávněně drží nebo jinak nakládá s neznačenými tabákovými výrobky.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky umožní skladování nebo prodej

a) neznačených tabákových výrobků, nebo

b) tabákových výrobků značených nesprávným způsobem.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1000000 Kč.

(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu

a) do 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), nebo

b) od 50000 Kč do 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a).

§ 135q

Přestupky proti značení tabákovými nálepkami

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že tabákové výrobky značí tabákovými nálepkami na daňovém území České republiky mimo daňový sklad.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že do volného daňového oběhu uvede tabákové výrobky, které musí být značeny,

a) neznačené,

b) značené nesprávným způsobem,

c) značené tabákovou nálepkou starého vzoru poté, kdy mohly být tabákové výrobky s tabákovou nálepkou starého vzoru do volného daňového oběhu uvedeny naposledy.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),

b) do 50000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b), nebo

c) od 50000 Kč do 50000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a).

§ 135s

Přestupek proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že tabákové nálepky prodá nebo bezúplatně předá.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

§ 135t

Přestupky proti evidenci a inventuře tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že

a) nevede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,

b) po stanovenou dobu neuchovává evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy v této evidenci provedeny,

c) neprovede inventuru tabákových nálepek za daný kalendářní rok, nebo

d) ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně výsledek inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), nebo

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

§ 135u

Přestupky proti vracení tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že

a) nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru, nebo

b) v případě ukončení své činnosti nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).