Hlavní navigace

Vlákno názorů k dotazu DPH a paušál na auto od kviti75 - Re: DPH a paušál na auto Dobrý den, řeším...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 23. 3. 2011 12:43

  kviti75 (neregistrovaný) 212.96.169.---

  Re: DPH a paušál na auto
  Dobrý den, řeším podobný problém jako Vy. V historii diskuze jsem narazila právě na Váš dotaz a odpovědi na něj mě tedy vůbec neuklidnily... Pátrala jsem tedy jinde a v odborném časopise DaÚ č. 7-8/2010 jsem našla článek od ing. Vlasty Ptáčkové. Cituji jeho část:
  Paušální výdaj na dopravu a DPH
  Ministerstvo financí vydalo sdělení k uplatnění daňového paušálu na dopravu silničním motorovým vozidlem, kde je uvedeno, že pravidla uplatnění tohoto paušálu a s tím spojené důsledky platí v oblasti daně z příjmů.
  U plátců DPH, kteří si u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu, se tato skutečnost do uplatňování DPH nijak nepromítá. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH). Plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem. Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí prokázat plátce. Vždy je na plátci daně, jakými důkazními prostředky užití motorového vozidla a spotřebu pohonných hmot pro ekonomickou činnost doloží. Plátci DPH podle § 100 ZDPH jsou povinni vést evidenci (např. deník jízd), kterou prokazují nejen daňovou uznatelnost výdajů na pohonné hmoty, parkovné a další náklady související s používáním motorového vozidla pro podnikatelskou činnost.
  U plátců DPH, kteří si u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu, se tato skutečnost do uplatňování DPH nijak nepromítá. Jde čistě o daňový výdaj z hlediska daně z příjmů. Nelze si nárokovat z paušálních výdajů na dopravu odpočet DPH. Odpočet DPH na vstupu se může týkat jen přijatých prokazatelných zdanitelných plnění.
  Pokud poplatník v daňové evidenci pro účely DPH vede záznamy o nakoupených PHM a zaplaceném parkovném, musí tyto údaje evidovat v nedaňových nákladech, protože v daňových nákladech uplatňuje paušální výdaje na dopravu.

 • 23. 3. 2011 12:46

  kviti75 (neregistrovaný) 212.96.169.---

  Re: DPH a paušál na auto-dokončení odp.
  Dokončení:
  Nevedení evidence jízd (např. knihy jízd)
  bylo hlavním smyslem zavedení paušálního výdaje na dopravu.

  V této souvislosti si dovoluji upozornit, že poplatník se této povinnosti nevyhne a je povinen vést evidenci jízd v těchto případech:
  - uplatňování odpočtu DPH na vstupu u PHM, parkovného a dalších výdajů souvisejících s provozem vozidla – viz předchozí kapitola,
  - z důvodů evidence doby řízení dopravního prostředku, dodržování bezpečnostních přestávek a době odpočinku zaměstnanců v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a Nařízením vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,
  - vozidlo včetně přívěsu nebo návěsu překračuje hmotnost ve výši 3,5 tuny,
  - vozidlo je řízeno zaměstnancem,
  - vozidlo podnikatel používá nejen k samostatné výdělečné činnosti, ale i pro soukromou potřebu a uplatňuje skutečné výdaje.
  Lze tedy konstatovat, že poplatník nemusí vést evidenci o provozu vozidla (např. Knihu jízd), pokud současně:
  - největší povolená hmotnost vč. přívěsu a návěsu nepřekročí 3,5 tuny,
  - vozidlo je používáno pouze pro samostatnou výdělečnou činnost (tzn., že není používání pro soukromou potřebu),
  - s vozidlem nejezdí zaměstnanec,
  - není uplatňován nárok na odpočet DPH u pohonných hmot a dalších provozních výdajů.
  Věřím, že jsem Vám alespoň trochu pomohla :-)

 • 1. 7. 2011 12:32

  fany fany (neregistrovaný) 213.226.245.---

  Re: DPH a paušál na auto-dokončení odp.
  No, je to sice zajímavé, ale u soudu by to asi moc neobstálo. Pokud uplatňuji DPH z pohonných hmot, tak je jistě kniha jízd asi jediným věrohodným a prokazatelným evidenčním prostředkem. Ale proč bych měl vézt knihu jízd, když toto neuplatňuji, ale jen opravy? Že jsem měl auto v servisu na opravu mi asi doloží daňový doklad, totéž třeba při výměně pneumatik. Tak že ta formulace z nějakého časopisu asi valnou cenu nemá. I když řeší některé věci správně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).