Hlavní navigace

Zákon o mzdě - ČÁST PRVNÍ - Působnost zákona

Předpis č. 1/1992 Sb.

Znění od 1. 10. 2004

1/1992 Sb. Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

ČÁST PRVNÍ

Působnost zákona

§ 1

Tento zákon upravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost, jakož i zjišťování a používání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely.

§ 2

Tento zákon neupravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům, jejichž platové poměry stanoví zvláštní právní předpis.1)

§ 3

Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec v pracovním poměru nebo člen družstva jestliže není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a jde-li o zjišťování a používání průměrného výdělku též zaměstnanec v obdobném pracovním vztahu.2)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).