Hlavní navigace

Občanský zákoník - nový - Uznání dluhu

Předpis č. 89/2012 Sb.

Znění od 1. 4. 2024

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Uznání dluhu

§ 2053

Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

§ 2054

(1) Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí.

(2) Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, je-li pohledávka věřitele již promlčena.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).