Hlavní navigace

Zákon o spotřebních daních - HLAVA III - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU

Předpis č. 353/2003 Sb.

Znění od 1. 3. 2024

353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

HLAVA III

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU

§ 135j

Přestupky proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel lihu osvobozeného od daně podle § 71 písm. a) nebo d) dopustí přestupku tím, že při dopravě tohoto lihu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky dopravuje líh obecně denaturovaný podle zákona upravujícího líh určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru bez dokladu podle § 79 odst. 4.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, nebo

b) 1500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

§ 135k

Přestupky proti oznamování prodeje lihovin

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která hodlá v rámci své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané hodnoty, dopustí přestupku tím, že

a) ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně takový prodej, nebo

b) v oznámení o takovém prodeji neuvede zákonem stanovené údaje.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1500000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).