Hlavní navigace

Zákon o spotřebních daních - HLAVA VIII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

Předpis č. 353/2003 Sb.

Znění od 1. 3. 2024

353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

HLAVA VIII

PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

§ 135ze

Přestupky proti nakládání se surovým tabákem

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba skladující surový tabák dopustí přestupku tím, že

a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

c) nevede evidenci surového tabáku nebo ji vede v neúplném rozsahu,

d) neuchovává evidenci surového tabáku nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo

e) v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu tabákových výrobků dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1000000 Kč.

(5) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do

a) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až d),

b) 6000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 3, nebo

c) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).