Hlavní navigace

Zákon o spotřebních daních - HLAVA X - PŘÍSLUŠNOST

Předpis č. 353/2003 Sb.

Znění od 13. 2. 2023

353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

HLAVA X

PŘÍSLUŠNOST

§ 135zi

Věcná příslušnost

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce daně.

(2) Česká obchodní inspekce a finanční úřad jsou příslušné k řízení o

a) přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků a daně ze zahřívaných tabákových výrobků, a to o

1. přestupcích proti jednotkovému balení,

2. přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3. přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,

b) přestupcích na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

c) přestupcích na úseku značkování některých dalších minerálních olejů.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je příslušná k řízení o přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků a daně ze zahřívaných tabákových výrobků, a to o

a) přestupcích proti jednotkovému balení,

b) přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

c) přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky.

(4) Obecní živnostenský úřad je příslušný k řízení o přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky.

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný k řízení o přestupku proti jednotkovému balení, kterého se dopustí fyzická osoba; příkazem na místě může tento přestupek projednat rovněž orgán Policie České republiky, orgán Vojenské policie nebo strážník obecní policie.

(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.