Hlavní navigace

Zákon o veřejných zakázkách - Přílohy

Předpis č. 137/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2016

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách

Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.

Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

KategoriePředmětReferenční číslo CPC (1)Referenční čísla CPV
1Udržbářské a opravářské služby6112,6122, 633,886Od 50100000-6 do 50884000-5 (kromě 50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1
2Pozemní přeprava2)včetně přepravy peněz a kurýrních služeb s výjimkou přepravy pošty712 (kromě 71235), 7512, 87304Od 60100000-9 do 60183000-4 (kromě 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), a od 64120000-3 do 64121200-2
3Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty73 (kromě 7321)Od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě 60411000-2, 60421000-5), a 60500000-3 od 60440000-4 do 60445000-9
4Pozemní přeprava pošty2) a letecká přeprava pošty71235,732160160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5
5Telekomunikační služby752Od 64200000-8 do 64228200-2 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3
6Finanční služby a) pojišťovací služby b) bankovnictví a investiční služby3)ex81,812, 814Od 66100000-1 do 66720000-33)
7Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby84Od 50310000-1 do 50324200-4 Od 72000000-5 do 72920000-5 (kromě72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4
8Služby ve výzkumu a vývoji4)85Od 73000000-2 do 73436000-7 (kromě 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)
9Účetnictví a audit862Od 79210000-9 do 79223000-3
10Průzkum trhu a veřejného mínění864Od 79300000-7 do 79330000-6 a 79342310-9,79342311-6
11Poradenství5) a s tím spojené služby865, 866Od 73200000-4 do 73220000-0 Od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4 79342300-6,79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8
12Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz867Od 71000000-8 do 71900000-7 (kromě 71550000-8) a 79994000-8
13Reklamní služby871Od 79341000-6 do 79342200-5 (kromě 79342000-3 a 79342100-4)
14Úklidové služby a domovní správa874, 82201 do 82206Od 70300000-4 do 70340000-6, a Od 90900000-6 do 90924000-0
15Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě88442Od 79800000-2 do 79824000-6 Od 79970000-6 do 79980000-7
16Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby94Od 90400000-1 do 90743200-9 (kromě 90712200-3 Od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6 50243000-0)

1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.
2) S výjimkou železniční dopravy v kategorii 18.
3) S výjimkou smluv o finančních službách týkajících se vydání, nákupu a prodeje nebo převodu cenných papírů a jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Rovněž s výjimkou smluv o nabytí, nájmu nebo pachtu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitých věcí nebo práv s nimi spojených financovaných různými způsoby; avšak smlouvy o finančních službách uzavřené jakoukoliv formou současně, dříve nebo později, než je uzavřena kupní či nájemní smlouva, se touto směrnicí řídí.
4) S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.
5) S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.

Seznam služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

KategoriePředmětReferenční čísla CPV
1Udržbářské a opravářské služby50000000-5, od 50100000-6 do 50884000-5 (kromě 50310000-1 až 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)a od 51000000-9 do 51900000-1
2Služby související se zahraniční vojenskou pomocí75211300-1
3Služby v oblasti obrany, vojenská obrana a civilní obrana75220000-4, 75221000-1, 75222000-8
4Pátrací a bezpečnostní službyOd 79700000-1 do 79720000-7
5Pozemní přeprava60000000-8, od 60100000-9 do 60183000-4 (kromě 60160000-7, 60161000-4) a od 64120000-3 do 64121200-2
6Letecká přeprava cestujících i nákladu svýjimkou pošty 60400000-2, od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě 60411000-2, 60421000-5), od 60440000-4 do 60445000-9 a 60500000-3
7Pozemní přeprava pošty a letecká přeprava pošty60160000-7,60161000-4, 60411000-2,60421000-5
8Služby železniční dopravyOd 60200000-0 do 60220000-6
9Služby vodní dopravyOd 60600000-4 do 60653000-0 a od 63727000-1 do 63727200-3
10Doprovodné a vedlejší dopravní službyOd 63100000-0 do 63111000-0, od 63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 a od 63520000-0 do 6370000-6
11Telekomunikační službyOd 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3
12Finanční služby: pojišťovací službyOd 66500000-5 do 66720000-3
13Počítačové a související službyOd 50310000-1 do 50324200-4,od 72000000-5 do 72920000-5 (kromě 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4
14Služby ve výzkumu a vývoji1) a testy hodnoceníOd 73000000-2 do 73436000-7
15Účetnictví a auditOd 79210000-9 do 79212500-8
16Poradenství2) a s tím spojené službyOd 73200000-4 do 73220000-0, od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8
17Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění analýzOd 71000000-8 do 71900000-7 (kromě 71550000-8) a 79994000-8
18Úklidové služby a domovní správaOd 70300000-4 do 70340000-6 a od 90900000-6 do 90924000-0
19Služby týkající se kanalizací a likvidace odpadu, sanitární a podobné službyOd 90400000-1 do 90743200-9 (kromě 90712200-3), od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0
20Skolení a simulace v oblasti obrany a bezpečnosti80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8

1) S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.
2) S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.

Příloha č. 2 k zákonu č. 137/2006 Sb.

Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

KategoriePředmětReferenční číslo CPC1)Referenční čísla CPV
17Hotelové a restaurační služby64Od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6
18Služby železniční dopravy711Od 60200000-0 do 60220000-6
19Služby vodní dopravy72Od 60600000-4 do 60653000-0 a od 63727000-1 do 63727200-3
20Doprovodné a vedlejší dopravní služby74Od 63000000-9 do 63734000-3 (kromě 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, a Od 63727000-1 do 63727200-3), a 98361000-1
21Právní služby861Od 79100000-5 do 79140000-7
22Služby personálních agentur a poskytování servisu2)872Od 79600000-0 do 79635000-4 (kromě 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), a od 98500000-8 do 98514000-9
23Pátrací a bezpečnostní služby s výjimkou služeb přepravy pancéřovými vozy873 (kromě 87304)Od 79700000-1 do 79723000-8
24Vzdělávání a služby odborného vzdělávání92Od 80100000-5 do 80660000-8 (kromě 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
25Zdravotní a sociální služby9379611000-0, a Od 85000000-9 do 85323000-9 (kromě 85321000-5 a 85322000-2
26Rekreační, kulturní a sportovní služby3)96Od 79995000-5 do 79995200-7 a od 92000000-1 do 92700000-8 (kromě 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)
27Jiné služby

1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.
2) S výjimkou pracovních smluv.
3) S výjimkou smluv za účelem koupě, vývoje, výroby nebo účasti na výrobě programového materiálu vysílacími společnostmi a smluv na poskytnutí vysílacího času.

Seznam služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

KategoriePředmětReferenční čísla CPV
21Hotelové a restaurační službyOd 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6
22Doprovodné a vedlejší dopravní službyOd 63000000-9 do 63734000-3 (kromě 63711200-8,63712700-0, 63712710-3 a od 63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1
23Právní službyOd 79100000-5 do 79140000-7
24Služby personálních agentur a poskytování servisu1)Od 79600000-0 do 79635000^1 (kromě 79611000-0,79632000-3, 79633000-0)a od 98500000-8 do 98514000-9
25Zdravotnické a sociální služby79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9 (kromě 85321000-5 a 85322000-2)
26Jiné služby

1) S výjimkou pracovních smluv.

Příloha č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb.

Stavební činnosti podle § 9 odstavce 1 písmena a)

NACE(1)Kód CPV
Sekce FStavebnictví
OddílSkupinaTřídaPopisPoznámky
45StavebnictvíObsah tohoto oddílu: stavba nových budov a děl, renovace a běžné opravy45000000
45.1Příprava staveniště45100000
45.11Demolice a bourání budov; příprava území a zemní práceObsah této třídy:
- demolice budov a jiných staveb
- úklid stavenišť
- zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřel apod.
- příprava nalezišť: ražení důlních děl, odstraňování nadloží a jiné rozvojové a přípravné práce
- Tato třída dále zahrnuje:
- odvodňování stavenišť
- odvodňování zemědělských a lesních ploch
45110000
45.12Průzkumné vrtné a hloubící práceObsah této třídy:
- průzkumné vrtné práce a jádrové vrty pro stavební, geofyzikální, geologické nebo podobné účely
Tato třída nezahrnuje:
- vrtné práce v ložiscích ropy a zemního plynu za účelem těžby, viz 11.20
- studnařské práce, viz 45.25
- hloubení šachet, viz 45.25
- průzkum ložisek ropy a zemního plynu, geofyzikální, geologická a seizmická měření, viz 74.20
45120000
45.2Realizace kompletních staveb nebo jejich částí; stavební inženýrství45200000
45.21Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských dělObsah této třídy:
- výstavba budov všeho druhu
- výstavba stavebně
- inženýrských staveb
- mosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy
- dálková potrubí, telekomunikační a elektrická vedení
- městské potrubní, kabelové a elektrické sítě;
- související městské práce montáž a výstavba montovaných staveb na staveništi
Tato třída nezahrnuje:
- vedlejší a příležitostné služby související s těžbou ropy a zemního plynu, viz 11.20
- výstavba kompletních montovaných staveb z nebetonových dílů vlastní výroby, viz oddíly 20, 26 a 28
- stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení, viz 45.23
- stavební instalace, viz 45.3
- dokončování budov, viz 45.4
- činnosti architektů a inženýrské činnosti, viz 74.20
- řízení stavebních projektů, viz 74.20
45210000
kromě:
45213316
45220000
45231000
45232000
45.22Montáž střešních konstrukcí a pokládáni střešních krytinObsah této třídy:
- montáž střech
- pokládání střech
- izolace proti vodě a vlhkosti
45261000
45.23Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízeníObsah této třídy:
- výstavba dálnic, silnic, ulic jiných cest pro vozidla a pěší
- výstavba železnic
- výstavba letištních drah
- stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení
- nátěry a značení povrchu silnic a parkovišť.
Tato třída nezahrnuje:
- přípravné zemní práce, viz 45.11
45212212 a
DA03
45230000
kromě:
45231000 - 45232000 -45234115
45.24Výstavba vodních dělTato třída zahrnuje výstavbu:
- vodních cest, přístavů (včetně jachetních), říčních děl, zdymadel apod.
- přehrad a hrází
- bagrování pod vodou
- podzemní práce
45240000
45.25Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemeslaObsah této třídy:
- specializované činnosti vyžadující zvláštní odbornou kvalifikaci nebo vybavení
- výstavba základů včetně pilotování vrtání a výstavba studen, hloubení šachet
- montáž ocelových prvků nikoli vlastní výroby
- ohýbání oceli
- zednické a dlaždičské práce
- montáž a demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, včetně jejich pronájmu
- výstavba komínů a průmyslových pecí
Tato třída nezahrnuje:
- pronájem lešení bez jejich montáže a demontáže, viz 71.32
45250000
45262000
45.3Stavebně montážní práce45300000
45.31Instalace elektrických rozvodů a zařízeniObsah této třídy: montáž v budovách a jiných stavbách:
- elektrických rozvodů a zařízení
- telekomunikačních systémů
- elektrického vytápění
- rozhlasových a televizních antén (pro obytné budovy)
- protipožárních hlásičů
- zabezpečovacích zařízení proti vloupání
- výtahů a eskalátorů
- hromosvodů apod.
45213316
45310000
kromě:
- 45316000
45.32Izolační práceObsah této třídy:
- montáž izolace tepelné, hlukové nebo vibrační v budovách a jiných stavbách
Tato třída nezahrnuje:
- izolaci proti vodě a vlhkosti, viz 45.22
45320000
45.33Instalatérské práceObsah této třídy:
- montáž v budovách a jiných stavbách:
- vodovodního a sanitárního zařízení
- plynového potrubí
- vytápěcího, ventilačního, chladícího nebo klimatizačního zařízení a vedení
- postřikovacích zařízení
Tato třída nezahrnuje:
- montáž elektrického vytápění, viz 45.31
45330000
45.34Ostatní stavební montážní práceObsah této třídy:
- montáž osvětlovacích a signálních zařízení pro silnice, železnice, letiště a přístavy
- montáž zařízení a pevných součástí jinde neuvedených v budovách a jiných stavbách
45234115
45316000
45340000
45.4Kompletační a dokončovací práce45400000
45.41Omítkářské a štukatérské práceObsah této třídy:
- omítání a štukování, včetně s tím souvisejícího laťování, na budovách a jiných stavbách a v jejich interiérech
45410000
45.42Truhlářské kompletační práceObsah této třídy:
- montáž dveří, oken, dveřních a okenních rámů, vestavěných kuchyní, schodišť, zařízení obchodů apod. nikoli vlastní výroby ze dřeva nebo jiných materiálů
- dokončovací práce v interiéru jako obkládání stropů, stěn, montáž mobilních příček
Tato třída nezahrnuje:
- pokládka parket a jiných dřevěných podlahových krytin, viz 45.43
45420000
45.43Obkládání stěn a pokládání podlahových krytinObsah této třídy:
- lepení nebo pokládka v budovách a jiných stavbách:
- keramických, betonových nebo kamenných dlaždic a obkládaček
- parket a jiných dřevěných podlahových krytin, podlahových koberců a linoleí, včetně gumových a plastových podlahových krytin
- teracových, mramorových, žulových nebo břidlicových podlahových krytin a obkladů stěn
- lepení tapet
45430000
45.44Sklenářské, malířské a natěračské práceObsah této třídy:
- aplikace vnitřních a vnějších nátěrů budov - natírání inženýrských staveb
- montáž skel a zrcadel
Tato třída nezahrnuje:
- montáž oken
45440000
45.45Ostatní dokončovací stavební práceObsah této třídy:
- montáž soukromých bazénů
- čištění fasád tlakovou párou, pískem a podobné činnosti, které se týkají vnějšího pláště budov
- ostatní kompletační a dokončovací stavební práce jinde neuvedené
Tato třída nezahrnuje:
- čištění interiérů budov a jiných staveb, viz 74.70
45212212 a
DA04
45450000
45.5Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou45500000
45.50Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhouTato třída nezahrnuje:
- nájem stavebních nebo demoličních strojů a zařízení bez obsluhy, viz 71.32
45500000

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 761/93 (Úř. věst. L 83, 3.4.1993, s. 1).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).