Hlavní navigace

Administrace

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Administrací investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu jsou ve vztahu k tomuto fondu vždy tyto činnosti: vedení účetnictví, zajišťování právních služeb, compliance, vyřizování stížností a reklamací investorů, oceňování jeho majetku a dluhů, výpočet aktuální hodnoty cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydávaného tímto fondem, zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním, více v § 38

Pramen: § 38 zákona č. 240/2013 Sb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).