Hlavní navigace

Bezúhonnost

pro účely živnostenského zákona

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocne odsouzen
a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Pramen: § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).