Hlavní navigace

Vlákno názorů k dotazu Placení životního poj. zaměstnancům. od VeH - Re: Placení životního poj. zaměstnancům. na výplatní pásce se...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 13. 4. 2010 10:48

  VeH (neregistrovaný)

  Re: Placení životního poj. zaměstnancům.
  na výplatní pásce se objeví jako příspěvek na ŽP a jako nepeněžní příjem, který je zahrnut do celkového příjmu ze závislé činnosti

 • 13. 4. 2010 10:58

  J. (neregistrovaný)

  Re: Placení životního poj. zaměstnancům.
  Takže těch 1000 Kč projde páskou ale čistou nebo hrubou
  mzdu to neovlivní?

 • 13. 4. 2010 11:00

  J. (neregistrovaný)

  Re: Placení životního poj. zaměstnancům.
  Z této částky ne neplatí ani sp. a zp.

 • 13. 4. 2010 11:14

  VeH (neregistrovaný)

  Re: Placení životního poj. zaměstnancům.
  zákon o daních z příjmů
  p) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu9a), částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně34b) za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen "soukromé životní pojištění"), na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu89b), nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; v úhrnu však maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Toto platí v případech, kdy má právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zvláštního právního předpisu o pojistné smlouvě123), kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné,

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).