Hlavní navigace

Předčíslí účtů finančních úřadů

Účty finančního úřadu jsou vedeny Českou národní bankou. Každý finanční úřad má přiděleno svoje vlastní hlavní číslo účtu, toto číslo můžete najít v databázi finančních úřadů. Číslo pro platbu finančnímu úřadu se tedy skládá z předčíslí (xxxx) a hlavního čísla účtu (yyyyyyy). Předčíslí je od hlavního čísla účtu odděleno buď pomlčkou, nebo je hlavní číslo zarovnáno zleva nulami na deset číslic (záleží, v jaké formě přijímá příkazy Vaše banka, popř. co Vám umožní zadat homebanking). Směrový kód České národní banky je 0710.

xxxx-yyyyyyy/0710

Např. 4773–7622021/0710 (popř. 47730007622021/0710) pro platbu spotřební daně z piva Finančnímu úřad pro Prahu 2.
Předčíslí účtů
  35 Výnos exekucí  
  705 Daň z přidané hodnoty  
  713 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků  
  721 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání  
  748 Daň silniční  
  780 Spotřební daň z vína a meziproduktů  
  799 Spotřební daň z minerálních olejů  
  1716 Odvod z elektřiny ze slunečního záření  
  1724 Příjmy DPH pro ČR podle § 88  
  1732 Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství  
  1740 Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. – rozpočet krajů  
  1759 Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí  
  1767 Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti  
  1783 Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence  
  1791 Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)  
  2700 Daň z příjmů obyvatelstva  
  2735 Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti  
  2743 Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.   
  2786 Správní poplatky – loterie a sázkové hry  
  3631 Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění  
  3711 Správní poplatky  
  3746 Pokuty na místě zaplacené  
  3754 Pokuty a náklady řízení ve správním řízení  
  3789 Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.  
  3797 Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost  
  4706 Příslušenství daní  
  4722 Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.  
  4730 Vratky k splátkám půjček od roku 1991  
  4757 Ostatní příjmy  
  4765 Spotřební daň z tabákových výrobků  
  4773 Spotřební daň z piva  
  4781 Spotřební daň z lihu  
  5661 Odvody za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva  
  5717 Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP  
  5725 Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení  
  5733 Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy  
  5741 Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I  
  5776 Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II  
  5784 Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond  
  6701 Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.  
  6728 Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP  
  6736 Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech  
  6744 Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb.   
  6752 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí   
  6779 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP   
  6787 Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech  
  6795 Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vyp. odpad. vod   
  7704 Daň z příjmu právnických osob  
  7712 Daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby  
  7720 Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby  
  7739 Daň dědická  
  7747 Daň darovací  
  7755 Daň z nemovitostí  
  7763 Daň z převodu nemovitostí  
  7798 Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)  
  8707 Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.  
  8715 Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.  
  8723 Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.  
  8731 Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb.  
  8758 Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.  
  8766 Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.  
  8774 Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP   
  8782 Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí  
  8790 Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách  
  9726 Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší  
  9734 Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda  
  9742 Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa  
  9750 Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství  
  9769 Pokuty dle zákona 114/1992 Sb.- ochrana přírody  
  9777 Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony   
  9785 Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP  
  9793 Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod  
  10030 Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb.  
  20036 Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.  
  30031 Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb.  
  50032 Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb.  
  70033 Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009  
  80039 Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.  
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).