Hlavní navigace

Daňový kalendář

Jaké daňové povinosti musíte během roku splnit? Přinášíme vám přehledný Daňový kalendář za rok 2019. Daňové formuláře najdete zde.

Leden

09.01.

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21.01.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.01.

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

25.01.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018

25.01.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

25.01.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

25.01.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu,  pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

25.01.

spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2018

25.01.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)

31.01.

biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.

daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2018

31.01.

daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019. 

TIP: VYPLŇTE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ONLINE

31.01.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

Únor

11.02.

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.

daň z příjmů

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

15.02.

daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20.02.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.02.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

25.02.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za leden 2019

25.02.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za leden 2019

25.02.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu,  pevných paliv a elektřiny za leden 2019

25.02.

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02.

spotřební daň

daňové přiznání za leden 2019

25.02.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)

28.02.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

Březen

01.03.

daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

12.03.

spotřební daň

splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

20.03.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.03.

daň z příjmů

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

25.03.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019

25.03.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za únor 2019

25.03.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za únor 2019

25.03.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019

25.03.

spotřební daň

daňové přiznání za únor 2019

25.03.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)

27.03.

spotřební daň

splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

Duben

01.04.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019

01.04.

daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018

01.04.

daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09.04.

spotřební daň

splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.

daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

20.04.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

23.04.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.

spotřební daň

splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

25.04.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019

25.04.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

25.04.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

25.04.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019

25.04.

spotřební daň

daňové přiznání za březen 2019

25.04.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)

30.04.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

30.04.

energetické daně

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Květen

10.05.

spotřební daň

splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.05.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019

27.05.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za duben 2019

27.05.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za duben 2019

27.05.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

27.05.

spotřební daň

splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

27.05.

spotřební daň

daňové přiznání za duben 2019

27.05.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)

31.05.

daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

Červen

10.06.

spotřební daň

splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17.06.

daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.06.

spotřební daň

splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019

25.06.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za květen 2019

25.06.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za květen 2019

25.06.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

25.06.

spotřební daň

daňové přiznání za květen 2019

25.06.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

Červenec

01.07.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019

01.07.

daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

01.07.

oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

01.07.

oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.07.

spotřební daň

splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.

daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

20.07.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.07.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.07.

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

25.07.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019

25.07.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

25.07.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

25.07.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

25.07.

spotřební daň

splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.

spotřební daň

daňové přiznání za červen 2019

25.07.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

30.07.

energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31.07.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

Srpen

09.08.

spotřební daň

splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20.08.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.08.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019

26.08.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za červenec 2019

26.08.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za červenec 2019

26.08.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

26.08.

spotřební daň

splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

26.08.

spotřební daň

daňové přiznání za červenec 2019

26.08.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

Září 2019

02.09.

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

02.09.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

09.09.

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.09.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

20.09.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.09.

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

25.09.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za srpen 2019

25.09.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za srpen 2019

25.09.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

25.09.

spotřební daň

daňové přiznání za srpen 2019

25.09.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

30.09.

daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30.09.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

Říjen

10.10.

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.

daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

20.10.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21.10.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

25.10.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019

25.10.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

25.10.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

25.10.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019

25.10.

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.10.

spotřební daň

daňové přiznání za září 2019

25.10.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)

30.10.

energetické daně

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31.10.

daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku

31.10.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

Listopad

11.11.

spotřební daň

splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.11.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019

25.11.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za říjen 2019

25.11.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za říjen 2019

25.11.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

25.11.

spotřební daň

splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.11.

spotřební daň

daňové přiznání za říjen 2019

25.11.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)

Prosinec

02.12.

daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

02.12.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

10.12.

spotřební daň

splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.12.

daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti

16.12.

daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019

27.12.

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za listopad 2019

27.12.

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za listopad 2019

27.12.

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

27.12.

spotřební daň

splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

27.12.

spotřební daň

daňové přiznání za listopad 2019

27.12.

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

31.12.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019

Data převzata z Finanční správy ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).