Hlavní navigace

Získávání výpisu z rejstříku trestů návštěvou pražského sídla

Rejstřík trestů

Jednou z cest, jak získat výpis z Rejstříku trestů je i osobní návštěva pražského sídla této instituce. Rejstřík trestů je instituce, která vede kompletní záznamy trestů občanů celé České republiky. Celý rejstřík je nyní již převeden do počítačové databáze a vyhledání Vašeho záznamu je pro úřednici otázkou okamžiku.

Ověřování listin pro použití v zahraničí

Aktuální informaci o státech, pro které je třeba výpis z evidence Rejstříku trestů (vyhotovený výlučně v Rejstříku trestů – Soudní 1, Praha 4) opatřit ověřovací doložkou, tzv. Apostilou nebo vyšším ověřením, tzv. superlegalizací a další informace týkající se procesu ověřování listin, které mají být použity v cizině, naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Ověřování výpisu z rejstříku trestů provádí oddělení legalizace Konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Správní poplatek se hradí formou kolkových známek v hodnotě 100,– Kč (kolkové známky je třeba přinést s sebou). Žadatel může pověřit jinou osobu (bez plné moci).

Sídlo rejstříku

Rejstřík trestů se nachází v Praze na Pankráci v Soudní ulici č. 1 ve společné budově s Vrchním soudem a Vrchním státním zastupitelstvím. Jedná se o velkou světlou (kdysi patrně bílou) budovu, která přímo sousedí s brněnskou magistrálou (ve směru od Brna vpravo, kousek před Nuselským mostem). Městskou hromadnou dopravou se tam dostanete nejlépe tramvají číslo 18, konečná zastávka – Vozovna Pankrác. Dobré spojení je i metrem C, stanice Pražského povstání. Budova je viditelná přímo od východu z metra.

  Rejstřík trestů  
     
  Rejstřík trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví zákon. Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti.

Dopravní spojení:
 • metro trasa „C“ – výstupní stanice Pražského povstání
 • tramvaj č. 18 – výstupní stanice Vozovna Pankrác (konečná)
 • autobus č. 148, 193 – výstupní stanice Pražského povstání
Rejstřík trestů
Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefonní číslo: 244 006 111
ID datové schránky: vtqabcz
rejstrik@rejtr.justice.cz
www stránky
Po 7:30–17:00
Út 7:30–14:00
St 7:30–17:00
Čt 7:30–14:00
Pá 7:30–14:00
Sídlo Rejstříku trestů  

K podání žádosti a k převzetí výpisu z evidence Rejstříku trestů může žadatel, udělením úředně ověřené plné moci (ověřeným podpisem žadatele) zmocnit druhou osobu (§ 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění).

Plná moc musí být sepsána v souladu podle §441 až §449 s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník.

Plnou moc ověřují

 • matriční úřady, podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění. 
 • notáři, podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění.
 • někteří advokáti, podle § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění. 
 • Česká pošta – pobočky CzechPointu od 1. 7. 2009 

Formulář plné moci

Při podání žádosti o výpis v sídle Rejstříku trestů může žadatel využít vzorový formulář plné moci.

Při podání žádosti o výpis na výdejních místech CZECHPOINTu může žadatel využít vzorový formulář plné moci.

1. NA POČKÁNÍ LZE VÝPIS VYDAT

- občanům ČR a občanům státu, který není členským státem EU, pokud dále nepožadují o vydání výpisu z evidence rejstříku trestů s přílohou obsahující informace z evidence rejstříku trestů členského státu EU, ve kterém mají/měli bydliště anebo jehož byli státními občany.

2. NA POČKÁNÍ NELZE VÝPIS VYDAT

- občanům jiného členského státu EU;- osobám, které žádají vydání výpisu z evidence rejstříku trestů členského státu EU,ve kterém mají/měli bydliště anebo jehož byli státními občany.Na uvedené skupiny osob musí Rejstřík trestů ČR provést dožádání do jiného členského státu EU
 • Je-li žádost podána na kontaktním místě systému CzechPOINT bude výpis možné v tomto systému vyzvednout po obdržení odpovědi na dožádání (max. do 20 pracovních dnů).
 • Výpis zpracovaný k žádosti podané na pracovišti Rejstříku trestů se odešle poštou na adresu žadatele.

3. NA POČKÁNÍ NELZE VÝPIS VYDAT TAKÉ

- osobám narozeným na území SR, které mají jiné než slovenské státní občanství a jejichž údaje dosud nebyly převedeny podle mezinárodní smlouvy z evidence Rejstříku trestů Bratislava do evidence Rejstříku trestů Praha (tzn. nežádali o výpis z evidence Rejstříku trestů v Praze po 1. 7. 1995).
 • Je-li žádost podána na kontaktním místě systému CzechPOINT bude výpis možné v tomto systému vyzvednout po obdržení odpovědi ze SR (max. do 3 pracovních dnů).
 • Výpis zpracovaný k žádosti podané na pracovišti Rejstříku trestů se odešle poštou na adresu žadatele.

Na základě doručené žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Rejstřík trestů uveřejňuje seznam členských států EU, u kterých ve vztahu k žádostem o výpis podávaných fyzickými osobami, jichž se výpis týká, dočasně upustil od zasílání dožádání těm členským státům, které pro zatímní nekompatibilitu národních legislativ informace pro daný účel neposkytují.

Informace se týká dožádání předvídaných v ustanovení § 16g odst. 2 a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o tyto státy:

 • Portugalsko,
 • Kypr.

Seznam bude průběžně aktualizován podle dalšího vývoje komunikace v rámci systému založeného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/315/SVV, o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (systém ECRIS).

Od 1. 8. 2013 Rejstřík trestů Slovenské republiky, z důvodů technických omezení, dočasně neposkytuje informace ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV.

Rejstřík trestů dále uveřejňuje seznam členských států EU, které pro zatímní nekompatibilitu národních legislativ, neposkytují informace pro účel žádostí o výpis podávaných fyzickými osobami:

 • Nizozemsko,
 • Itálie.

XII. verze seznamu, zpracováno dle stavu ke dni 15. 5. 2014

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).