Hlavní navigace

Ohlášení živnosti - fyzická osoba

Postup ohlášení živnosti pro české fyzické osoby

Úvod

Fyzická osoba, která chce začít provozovat živnost volnou, vázanou nebo řemeslnou (ohlašovací živnosti), je povinna ohlásit své rozhodnutí živnostenskému úřadu. Oprávnění provozovat živnost vzniká již dnem podání ohlášení. V případě prvního ohlášení se však podnikání většinou spuští až po obdržení živnostenského listu, který je vyžadován i při registraci na finančním úřadě a při dalších příležitostech (registrace ve velkoobchodech, založení bankovního účtu apod.). S prvním živnostenským listem je Vám přiděleno identifikační číslo (IČ, IČO). Živnostenský úřad je povinnen vystavit živnostenský list do 15 dnů od ohlášení. V případě formálních nedostatků ohlášení živnostenský úřad tuto lhůtu přeruší a vyzve podnikatele, aby odstranil chyby (při osobním ohlášení živnosti budete na chyby upozorněni ihned a živnostenský úřad zpravidla podání vůbec nepřijme).

Viz též:

Náležitosti ohlášení

Ohlášení živnosti provádí fyzická osoba na místně příslušném živnostenském úřadě, tím je zpravidla živnostenský odbor na městském úřadě.

Ohlášení nemusí být podáno na oficiálním formuláři. Velmi Vám však použití některého z připravených formulářů doporučujeme, ušetříte si tím práci s vymýšlením vlastní podoby, nebudete muset hlídat, jestli Vám nechybí některá náležitost a pracovníci živnostenského úřadu to jistě ocení. Vhodný formulář Vám přinášíme ke stažení i na našem serveru.

Závazné náležitosti ohlášení jsou určeny v § 45 živnostenského zákona.

V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení,
 • státní občanství,
 • trvalé bydliště,
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
 • zahraniční fyzická osoba uvede své bydliště mimo území České republiky a místo pobytu v České republice,
 • údaj, zda soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti,
 • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby,
 • obchodní jméno,
 • předmět a místo podnikání,
 • identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno,
 • provozovnu nebo provozovny, pokud jsou zřízeny,
 • datum zahájení provozování živnosti,
 • datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,

Přílohy ohlášení

Závazné přílohy ohlášení živnosti jsou uvedeny v § 46 živnostenského zákona:

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce (je-li ustanoven),
 • doklad osvědčující právní důvod užívání pro místo podnikání, liší-li se od bydliště,
 • doklady o odborné způsobilosti, popř. odborné způsobilosti odpovědného zástupce, požadováné u řemeslných a vázaných živností,
 • čestné prohlášení odpovědného zástupce,
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,– kč za každou ohlašovanou živnost (zpravidla postačí kopie potvrzeného útržku poštovní složenky, originál mějte k nahlédnutí),
 • doklad o tom, že nemáte žádné daňové nedoplatky (ne starší než 3 měsíce, vydá FÚ),
 • doklad o tom, že nemáte žádné nedoplatky na platbách „sociálního pojištění“ (ne starší než 3 měsíce, vydá OSSZ),
 • doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem,
 • výpis z obchodního rejstříku, jste-li v něm zapsáni (ne starší než 3 měsíce).

Poplatky za vydání živnostenského listu

Za vydání živnostenského listu je každý povinnen zaplatit správní poplatek, ten musí být zaplacen před podáním ohlášení živnosti. Výše poplatku je1 000,– kč za každý živnostenský list. V případě provozování živnosti průmyslovým způsobem činní tento poplatek 10 000,– kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).