Hlavní navigace

Živnostenský rejstřík

Právní úprava

Živnostenský rejstřík je právně upraven v § 60 živnostenského zákona. Živnostenský rejstřík je částečně veřejný seznam všech podnikatelů podnikajících na základě živnostenského oprávnění, kteří provozují svou živnost v územním obvodu daného živnostenského úřadu.

Zapisované údaje

Do živnostenského rejstříku se zapisuje:

 • u všech subjektů:
  1. identifikační číslo,
  2. předmět podnikání,
  3. druh živnosti,
  4. provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována včetně údajů o zahájení a ukončení provozování živnosti v nich,
  5. doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny,
  6. datum vzniku živnostenského oprávnění,
  7. datum zahájení provozování živnosti,
  8. pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
  9. datum zániku živnostenského oprávnění,
  10. provozování živnosti průmyslovým způsobem a údaje o rozsahu živnostenského oprávnění podle § 7a odst. 8 živnostenského zákona,
  11. prohlášení a zrušení konkursu,
  12. překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona,
  13. přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,
  14. další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění (§ 7a odst. 8, § 28 odst. 2 a § 45 odst. 4 živnostenského zákona),
 • u fyzických osob:
  1. jméno a příjmení,
  2. obchodní firma (jde-li o fyzickou osobu zapsanou do obchodního rejstříku),
  3. státní občanství,
  4. bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen,
  5. rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
  6. místo podnikání,
 • u právnický osob:
  1. obchodní firma nebo název,
  2. sídlo,
  3. vstup právnické osoby do likvidace,
 • u dopovědných zástupců podnikatele a fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy:
  1. jméno a příjmení,
  2. státní občanství,
  3. bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen,
  4. rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
 • u zahraničních osob:
  1. adresu organizační složky podniku umístěné v České republice,
  2. u vedoucího organizační složky podniku umístěné v České republice jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,

Nahlížení a výpisy

Živnostenský rejstřík se dělí na veřejnou a neveřejnou část. Údaje zapisované do veřejné části jsou výše označeny tučně. Do veřejné části má každý právo nahlížet a pořizovat si z ní výpisy či opisy. U neveřejné části rejstříku musí žadatel prokázat svůj právní zájem. Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku se platí správní poplatek 20 Kč, za výpis 50 Kč. U veřejné části lze požadovat i potvrzení, že určitý zápis v rejstříku není.

Veřejná část živnostenského rejstříku je prostřednictvím Registru živnostenského podnikání přístupná i na internetu. Lze v něm vyhledávat buď pomocí nástroje Vyhledávání v rejstřících v pravém sloupci tohoto serveru, nebo přímo na webových stránkách (provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Živnostenský rejstřík je v tomto směru účinným pomocníkem všem, kteří si rádi své nové partnery prověřují. V jistém směru je mnohem užitečnější než obchodní rejstřík, kde mohou být uvedeny i údaje značně zastaralé.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).