Hlavní navigace

Kvalifikační dohoda-prosím VH, Páju...

 • (neregistrovaný) 95.82.152.---

  20. 11. 2012 14:08

  Dobrý den, před časem jsem se dotazovala na něco ohledně sepsání kvalifikační dohody, kterou sepsal syn. A už je to tady-dostal z jiné firmy nabídku, která se neodmítá.
  Šlo o prohlubování kvalifikace tím způsobem, že vždy 3 týdny pracoval v zahraniční firmě B, která je matkou české firmy A, u níž je v ČR zaměstnaný. Ale skutečně tam pracoval, neměl tam školení nebo nějaké zaučování na něco jiného a nebyla mu placená náhrada mzdy. Byla mu zde v ČR placena mzda, prostě pobýval ve firmě B v zahraničí a jeho celý pracovní čas obsadila konstrukční práce, zasílaná mailem z tuzemské firmy A. Takže stále dělal tu samou práci co zde pro českou firmu A, akorát že v kanceláři ve firmě v zahraničí (mimochodem - tam se mu moc líbilo). Cestoval vždy vlastním autem a vypsal si cesťák, bylo mu tam hrazeno ubytování.
  Nyní opět přijel po 3 týdnech do ČR do firmy A, jejímž je zaměstnancem, a oznámil, že by chtěl pobyt v zahraničí ukončit a buď se dohodnout na ukončení prac. poměru (třeba začátkem února) nebo dát výpověď (tu by musel stihnout teď v listopadu). A bylo mu řečeno, že bude vyčísleno, co všechno mu dají k náhradě. S tím počítal, ale divné je, že to vypadá, jako kdyby mu chtěli dát k náhradě nejen cestovní výdaje a náklady na ubytování, ale snad i jeho mzdu s odvody (což by znamenalo, že jim odváděl svoji práci zadarmo a to mi přijde jako úplný nesmysl), a možná prý i část mzdy zahraničního vedoucího, se kterým tam pochopitelně spolupracoval...
  Celkové náklady byly stanoveny cituji "v konečné výši maximálně 400 tis.".

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 20. 11. 2012 14:09

   Kara (neregistrovaný) 95.82.152.---

   Re: Kvalifikační dohoda-prosím VH, Páju.
   Pokračuji:Nyní opět přijel po 3 týdnech do ČR do firmy A, jejímž je zaměstnancem, a oznámil, že by chtěl pobyt v zahraničí ukončit a buď se dohodnout na ukončení prac. poměru (třeba začátkem února) nebo dát výpověď (tu by musel stihnout teď v listopadu). A bylo mu řečeno, že bude vyčísleno, co všechno mu dají k náhradě. S tím počítal, ale divné je, že to vypadá, jako kdyby mu chtěli dát k náhradě nejen cestovní výdaje a náklady na ubytování, ale snad i jeho mzdu s odvody (což by znamenalo, že jim odváděl svoji práci zadarmo a to mi přijde jako úplný nesmysl), a možná prý i část mzdy zahraničního vedoucího, se kterým tam pochopitelně spolupracoval...
   Celkové náklady byly stanoveny cituji "v konečné výši maximálně 400 tis.".
   V kvalifikační dohodě se zavázal setrvat v prac. poměru cituji "3 roky ode dne prohloubení kvalifikace". Pokud nesplní svůj závazek setrvání, zavazuje se uhradit náklady spojené s prohloubením cituji "v poměrné části těchto nákladů (úroková sazba 3M EURIBOR)"-tomu vůbec nerozumím, "maximálně však ve výši 400 tis.bez DPH."
   Dále cituji: "Pro případ, že prohloubení kvalifikace nedokončí z jiných než vážných zdr.důvodů, zavazuje se uhradit zaměstnavateli veškeré náklady, které zaměstnavatel doposud vynaložil na prohloubení kvalifikace, a to od nabytí účinnosti dohody do doby nedokončení prohloubení kvalifikace."
   Zaměstnavatel se zavázal uhradit zaměstnanci náklady na prohloubení v celkové výši max. 400tis. bez DPH. A dále že uhradí náklady na prohloubení proplacením veškerých relevantních nákladů spojených se "zvyšováním"! této kvalifikace.
   Jak se na to díváte? Dalo by se namítnout, že v této dohodě vůbec nejsou uvedené druhy nákladů, které mu v případě ukončení práce v zahraničí a ukončení prac. poměru vyčíslí?
   Jak postupovat dále, aby mu nevyčíslili nějakou horentní sumu? Případně co všechno mu mohou dát k náhradě?

  • 20. 11. 2012 14:32

   Kara (neregistrovaný) 95.82.152.---

   Ještě dodatek
   A ještě o způsobu prohloubení kvalifikace se píše takto: zaměstnavatel umožní zaměstnanci prohloubit si kvalifikaci v oblasti konstrukce a vývoje dílů pro .... dlouhodobým pracovním pobytem v ...

  • 21. 11. 2012 10:56

   VH

   Re: Ještě dodatek
   Dobrý den,
   jestli si to dobře pamatuji, tak jsem Vám minule napsala, že bych se nebála předložený smluvní dokument podepsat. Na svém názoru nic neměním. I když jsem neviděla celou kvalifikační dohodu, věřím tomu, co píšete, tzn. že v dohodě není uvedena specifikace kvalifikace (ZP předpokládám že se jedná o vzdělávací akci typu školení apod.), ani druhy nákladů, které by syn v případě nedodržení závazku vracel (jednalo by se o mzdu, resp. veškeré mzdové složky mzdy, včetně odvodů, cestovní náhrady apod.). Připomínám, že kvalifikační dohodu ohledně prohlubování kvalifikace je možné uzavřít, pokud předpokládané náklady dosahují částky alespoň 75 000 Kč. Ze slova "předpokládané" vyplývá, že se očekává, že zaměstnavatel před uzavřením dohody provede určitou kalkulaci a že mu vyjde alespoň uvedená částka (nikoliv že bude očekávané náklady počítat dodatečně). Tato kalkulace bývá přílohou kvalifikační dohody, já sama do jejího textu alibisticky (z pohledu zaměstnavatele) zahrnuji větu v tom směru, že se smluvní strany shodly na tom, že pro uzavření kvalifikační dohody jsou naplněny zákonné předpoklady = že zaměstnanec souhlasí s provedenou kalkulací, že tato kalkukace není smyšlená apod. Nebála bych se z firmy odejít, držet tam sdyna nemohou. Náhradu pochopitelně mohou vyčíslit, jak se jim zlíbí, ale otázka je, zda by se jí domohli u soudu. Rozhodně nedoporučuji vracet jakoukoliv částku - tím by byla uznána relevance kvalifikační dohody. Jestli má syn něco zaplatit, ať o tom rozhodne soud. Dlouhodobý pracovní pobyt, jak ho popisujete, pro mě není akce za účelem prohloubení kvalifikace.

  • 21. 11. 2012 20:46

   Kara (neregistrovaný) 80.90.128.---

   Re: Ještě dodatek
   Děkuji za odpověď a omlouvám se, že Vás s tím pořád otravuji. Píše se tam, že předpokládané náklady na dokončení prohloubení kvalifikace zaměstnance přesahují částku Kč 75000 Kč a že jsou stanoveny v konečné výši maximálně 400000 bez DPH. Dále se píše, že zaměstnavatel umožní zaměstnanci prohloubit si kvalifikaci v oblasti konstrukce a vývoje dílů pro... dlouhodobým pracovním pobytem ve firmě xx, stát xx na pozici ... (v prac. smlouvě má "projektový manažer" a prohloubení kvalifikace je na pozici Project/design).
   Dále se píše: Prohloubením kvalifikace se rozumí zvládnutí samostatné konstrukce a vývoje dílů pro xxx průmysl, výrobních nástrojů a kalkulace nákladů dle takových a takových systémů.
   Žádná kalkulace nákladů u toho není, jak na těch "maximálně 400000 Kč bez DPH" přišli. Nikde tam nejsou uvedené druhy nákladů, které by mu měly být vyčísleny.
   Dále se tam píše, že "vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce". A dále toto: "Pokud se jakékoli ustanovení této dohody stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této dohody a smluvní strany se zároveň zavazují toto neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením platným a vykonatelným, které bude svým účelem a smyslem co nejbližší ustanovení, které má být nahrazeno a bude respektovat vůli smluveních stran vyjádřenou v této dohodě".
   Není v tomto ten chyták, že i když by byla tato dohoda neplatná např. z důvodu neuvedení druhů nákladů, tak stejně bude vynutitelná?
   Syn by nerad, kdyby to chtěli vysoudit, spíš by je chtěl námitkami přesvědčit, aby to po něm nechtěli nebo jen nějakou rozumnou částku (třeba to ubytování) a ne aby musel vracet mzdu včetně odvodů, když pro ně prakticky celou dobu vykonával svoji práci. Jak by to měl formulovat?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).