Hlavní navigace

Zákon o obchodních korporacích

Zákon 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

Platnost od 22. 3. 2012 , účinnost od 1. 1. 2014

Zdroj: zakonyprolidi.cz