Hlavní navigace

Zákony a právní předpisy

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní předpisy České republiky

Číslo Název Úplné znění
č. 121/2000 Sb. Autorský zákon úplné znění
č. 280/2009 Sb. Daňový řád úplné znění
č. 182/2006 Sb. Insolvenční zákon úplné znění
č. 256/2013 Sb. Katastrální zákon úplné znění
č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod úplné znění
č. 590/2006 Sb. Nařízení vlády - Jiné důležité osobní překážky v práci úplné znění
č. 108/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce úplné znění
č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád úplné znění
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník - nový úplné znění
č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (starý) úplné znění
č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník (zrušen k 1.1.2014) úplné znění
č. 218/2002 Sb. Služební zákon úplné znění
č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní úplné znění
č. 500/2004 Sb. Správní řád úplné znění
č. 183/2006 Sb. Stavební zákon úplné znění
č. 50/1976 Sb. Stavební zákon (starý) úplné znění
č. 141/1961 Sb. Trestní řád úplné znění
č. 140/1961 Sb. Trestní zákon úplné znění
č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník úplné znění
č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky úplné znění
č. 500/2002 Sb. Vyhláška MF - podvojné účetnictví pro podnikatele úplné znění
č. 125/1993 Sb. Vyhláška MF - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele úplné znění
č. 21/1992 Sb. Zákon o bankách úplné znění
č. 119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách úplné znění
č. 357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí úplné znění
č. 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční úplné znění
č. 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitostí úplné znění
č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty úplné znění
č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů úplné znění
č. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění úplné znění
č. 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb úplné znění
č. 240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a fondech úplné znění
č. 328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání úplné znění
č. 1/1992 Sb. Zákon o mzdě úplné znění
č. 116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor úplné znění
č. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění úplné znění
č. 54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců - starý úplné znění
č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech úplné znění
č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích úplné znění
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech úplné znění
č. 143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže úplné znění
č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů úplné znění
č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele úplné znění
č. 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu úplné znění
č. 254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti úplné znění
č. 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení úplné znění
č. 284/2009 Sb. Zákon o platebním styku úplné znění
č. 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu úplné znění
č. 37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě úplné znění
č. 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení úplné znění
č. 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění úplné znění
č. 277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví úplné znění
č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně úplné znění
č. 125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev úplné znění
č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích úplné znění
č. 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy úplné znění
č. 593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů úplné znění
č. 361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu úplné znění
č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru - nový úplné znění
č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních úplné znění
č. 337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků úplné znění
č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích úplné znění
č. 234/2014 Sb. Zákon o státní službě úplné znění
č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví úplné znění
č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění úplné znění
č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob úplné znění
č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách úplné znění
č. 72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů úplné znění
č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti úplné znění
č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních úplné znění
č. 262/2006 Sb. Zákoník práce úplné znění
č. 65/1965 Sb. Zákoník práce (starý) úplné znění
č. 340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí úplné znění
č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon úplné znění

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).