Hlavní navigace

Paušál na auto a DPH

 • (neregistrovaný)

  9. 7. 2014 10:51

  Dobrý den, prosím o radu, jestli mohu uplatňovat odečet DPH u plateb za naftu a ostatní náklady (př. opravy, pneu). Osobní automobil v podnikání zcela, ne soukromé používání. Paušál 5.000,-/měs. Plátce DPH, DE. Nevedu knihu jízd. Musím přesto dokladovat, jak se s autem jezdí (akce, km)?

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 9. 7. 2014 11:35

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   ****************************************
   Kde se to dá nalézt? Díky za info.

  • 9. 7. 2014 11:43

   mirka..p (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   OK měla jsem napsat, že pro uplatnění nároku na odpočet musíte prokázat, že nakupované PHM a další služby či materiál související s provozem automobilu sloužily k ekonomické činnosti podnikatelského subjektu a že nejjednodušeji se toto prokazuje knihou jízd.

  • 9. 7. 2014 19:28

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   *******************************************
   Díky za info. Já jsem stanovisko MF pochopil tak,
   že poplatník si může vybrat buď pouze paušál nebo
   výdaje včetně uplatnění DPH.

  • 9. 7. 2014 22:44

   janavymazal (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   >>>>>Dobrý den, prosím o radu, jestli mohu uplatňovat
   >>>>>odečet DPH u plateb za naftu a ostatní náklady (př.
   >>>>>opravy,
   >>>>>pneu). Osobní automobil v podnikání zcela, ne
   >>>>>soukromé
   >>>>>používání. Paušál 5.000,-/měs. Plátce DPH, DE. Nevedu
   >>>>>knihu jízd. Musím přesto dokladovat, jak se s autem
   >>>>>jezdí (akce, km)?
   >>>>
   >>>>DPH uplatnit můžete, ale musíte vést knihu jízd.
   >>>****************************************
   >>>Kde se to dá nalézt? Díky za info.
   >>
   >>OK měla jsem napsat, že pro uplatnění nároku na
   >>odpočet musíte prokázat, že nakupované PHM a další
   >>služby či
   >>materiál související s provozem automobilu sloužily k
   >>ekonomické činnosti podnikatelského subjektu a že
   >>nejjednodušeji se toto prokazuje knihou jízd.
   >*******************************************
   >Díky za info. Já jsem stanovisko MF pochopil tak,
   >že poplatník si může vybrat buď pouze paušál nebo
   >výdaje včetně uplatnění DPH.

  • 9. 7. 2014 22:46

   janavymazal (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   Také jsem to tak pochopil, buď paušál nebo ostatní výdaje jako PHm či opravy atd..je to logické ne?

  • 10. 7. 2014 2:12

   Ondřej Drbal (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   Tak to jste asi nepochopil úplně správně... V paušálu na provoz vozidla jsou zahrnuty pouze PHM a parkovné. Takže při uplatňopvání paušálu jsou ostatní výdaje daňově uznatené, jako např. Vámi zmiňované opravy.

   Rozdíl v chápání stanoviska je v tom, že někdo tvrdí, že když uplatňuje paušál, že si může uplatnit DPH z nakoupených PHM a parkovného. Určitá menšina tvrdí, že ne... Já si myslím taky, že to nelze, ale je každého věc, jestli na to má nervy kvůli pár stokorunám...

  • 10. 7. 2014 9:22

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   ***************************************
   Názorů ať jsme různých, ale každý za svoje .....


   http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_10605.html#6

   obdobné to je s odpočtem DPH u náhrad, kdy se stále vyskytují
   rady, že při náhradách dle §24/2/k/3 lzd uplatňovat odečty DPH
   u PHM, které polatník nakupuje a nedává do výdajů, jen uplatnuje DPH

  • 10. 7. 2014 17:42

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   >Názorů ať jsme různých, ale každý za svoje
   http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_10605.html#6
   >obdobné to je s odpočtem DPH u náhrad, kdy se stále
   >vyskytují
   >rady, že při náhradách dle §24/2/k/3 lzd uplatňovat
   >odečty DPH
   >u PHM, které polatník nakupuje a nedává do výdajů, jen
   >uplatnuje DPH
   *******************************************
   Jaký je váš názor, změnilo se o té doby něco, co by umožňovalo
   odečet DPH při náhradách když byly s DPH?:
   Pokyn č. D - 227
   o uplatňování DPH u osobních automobilů
   Pokyn č. D - 227
   Č.j. 181/101 888/2001
   ze dne 31. ledna 2002
   6. Použití soukromého vozidla pro služební účely
   Podle § 19 odst. 7 zákona o DPH si plátce při použití motorového vozidla, které není součástí jeho obchodního majetku, pro služební účely, nemůže uplatnit nárok na odpočet daně při nákupu pohonných hmot v případech, pokud si uplatnil náhrady za použití motorového vozidla podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že tyto náhrady, jak základní (amortizace), tak za spotřebované pohonné hmoty, představují náhrady včetně DPH.
   Obdobně:
   Pokyn č. D - 320
   o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů
   za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů
   za zdaňovací období roku 2008
   Č.j.: 15/7 349/2009-152
   ze dne 14. 1. 2009
   Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do konce roku 2008 (dále jen "zákon"), Ministerstvo financí sděluje:

   1) Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2008 u jednotlivých druhů činily:

  • 10. 7. 2014 22:27

   Ondřej Drbal (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   Ano, jak jsem již dříve psal, bod 6 dále pokračuje následujícím: "Pokud si plátce náhrady podle zákona o cestovních náhradách neuplatňuje a motorové vozidlo, resp. PHM použije pro podnikání, resp. činnost vykazující znaky podnikání ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o DPH, nárok na odpočet při pořízení pohonných hmot uplatnit může."

   Ovšem tento pokyn již od r. 2004 neplatí, takže dle mého nic neumožňuje odpočet DPH...

  • 10. 7. 2014 23:25

   Brabec František (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   Podle mého názoru odpočet umožňuje samotná souvislost těchto přijatých plnění s příslušnými uskutečněnými plněními s nárokem na odpočet+fakt, že zákon o DPH některé odpočty výslovně zakazuje, tj. proč nezakáže výslovně i další?
   Sám uplatňuji odpočet DPH z PHM jen u vozidel v obchodním majetku a pokud to vyjde výhodnější, pro účely daně z příjmů je z výdajů vyloučím a uplatním paušální výdaj (což uvedu v příloze 1 přiznání a prochází mi to bez povšimnutí).

  • 11. 7. 2014 8:57

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   *******************************************
   Opravdu? Ale teď jsme hovořili o NÁHRADÁCH.
   Tam by došlo k odečtu DPH 2x (a co přesnost)
   a předpokládám že u paušálu (24/2/zt) je to stejné.
   Již jsem zde několikrát citoval rozsudek NSS o tom,
   že DPH je možné odečíst od ZAÚČTOVANÝCH dokladů.
   Pokud z výdajů vyloučíte doklad tak i s DPH.

  • 11. 7. 2014 10:39

   Brabec František (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   U těch náhrad jsme zajedno, soukromý majetek + to, že ceny PHM jsou publikovány v částkách včetně DPH je silný argument. Ale když neuplatním zaúčtovaný (zaevidovaný) doklad na nákup PHM jako daňový výdaj, nenapadá mě, jak bych tím zpochybnil již uplatněný odpočet DPH. Je to jako když plátce uplatní odpočet ze skutečných výdajů, ale pak uplatní výdaje paušálem.

  • 11. 7. 2014 20:14

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   >>>>Ovšem tento pokyn již od r. 2004 neplatí, takže dle
   >>>>mého nic neumožňuje odpočet DPH...
   >>>
   >>>Podle mého názoru odpočet umožňuje samotná souvislost
   >>>těchto přijatých plnění s příslušnými uskutečněnými
   >>>plněními s nárokem na odpočet+fakt, že zákon o DPH
   >>>některé odpočty výslovně zakazuje, tj. proč nezakáže
   >>>výslovně i další?
   >>>Sám uplatňuji odpočet DPH z PHM jen u vozidel v
   >>>obchodním majetku a pokud to vyjde výhodnější, pro
   >>>účely
   >>>daně z příjmů je z výdajů vyloučím a uplatním
   >>>paušální
   >>>výdaj (což uvedu v příloze 1 přiznání a prochází mi
   >>>to
   >>>bez povšimnutí).
   >>*******************************************
   >>Opravdu? Ale teď jsme hovořili o NÁHRADÁCH.
   >>Tam by došlo k odečtu DPH 2x (a co přesnost)
   >>a předpokládám že u paušálu (24/2/zt) je to stejné.
   >>Již jsem zde několikrát citoval rozsudek NSS o tom,
   >>že DPH je možné odečíst od ZAÚČTOVANÝCH dokladů.
   >>Pokud z výdajů vyloučíte doklad tak i s DPH.
   >U těch náhrad jsme zajedno, soukromý majetek + to, že
   >ceny PHM jsou publikovány v částkách včetně DPH je
   >silný argument. Ale když neuplatním zaúčtovaný
   >(zaevidovaný) doklad na nákup PHM jako daňový výdaj, nenapadá
   >mě, jak bych tím zpochybnil již uplatněný odpočet DPH.
   >Je to jako když plátce uplatní odpočet ze skutečných
   >výdajů, ale pak uplatní výdaje paušálem.
   *********************************************
   Bohužel.==>Je to jako ==
   Uvádím jeden z názorů z kterých vycházím.......
   . Z uvedeného vyplývá, že není důležité, jaká byla skutečná výše nákupu pohonných hmot.V případě, že budete uplatňovat pouze paušální výdaj podle zákona, nemůžete uplatnit skutečné doklady za nákup a nemůžete si tedy uplatnit DPH.
   Ing. Lenka Marková v Účetní kavárně ·Publikováno: 22.9.2009

  • 11. 7. 2014 21:27

   Brabec František (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   Škoda, že paní neuvádí, z čeho vyvozuje poslední kauzalitu. Ve věci uplatnění odpočtu považuju za rozhodující zákon o DPH a tam jsem žádné omezení nenašel. Ve starém zákoně o DPH byla povinnost zaúčtovat či zaevidovat doklad, ale to je splněno i tak, jen není výdaj zahrnut mezi daňové. Ale jo, uznávám, pokud mají plátci i neplátci stejnou výši paušálu na PHM, dává možnost odpočtu plátcům výhodu, kterou je ovšem vykoupena čím dál bujnější administrativou. Takových disproporcí jsou - proč třeba stejné stravné mají manuálové i intelektuálové, štíhlí i buřtíci?

  • 11. 7. 2014 22:20

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   Zřejmě vychází ze stanoviska MF:
   Tzv. zrušení knihy jízd novelou zákona o daních z příjmů ve vztahu k DPH22. 9. 2009)
   Zákonem č. 304/2009 Sb. byla v rámci tam obsažené novely zákona o dani z příjmů zcela nově zakotvena možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. Pokud se daňový subjekt pro možnost uplatnění tohoto paušálního výdaje rozhodne, nemusí pro účely daně z příjmů vést evidenci, která by prokazovala jeho výdaje v souvislosti s provozem silničního motorového vozidla (tzv. kniha jízd). Uplatnění předmětného paušálního výdaje na dopravu je na volbě daňového subjektu.

  • 11. 7. 2014 22:22

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   Znovu nutno upozornit, že pravidla uplatnění jmenovaného paušálu a s tím spojené důsledky platí v oblasti daně z příjmů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, sem dotčená novela v zásadě nijak nedopadá. U plátců, kteří si u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu, se tedy tato skutečnost do uplatňování DPH nijak nepromítá. Pro DPH platí stejný režim a pravidla jako před novelou umožňující u daně z příjmů zvolit dotčený paušální výdaj. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 z.č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nadále tak platí, že plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem. Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí prokázat.

  • 11. 7. 2014 22:23

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   >>Zřejmě vychází ze stanoviska MF:
   >>Tzv. zrušení knihy jízd novelou zákona o daních z
   >>příjmů ve vztahu k DPH22. 9. 2009)
   >> Zákonem č. 304/2009 Sb. byla v rámci tam obsažené
   >>novely zákona o dani z příjmů zcela nově zakotvena
   >>možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu
   >>silničním
   >>motorovým vozidlem. Pokud se daňový subjekt pro
   >>možnost
   >>uplatnění tohoto paušálního výdaje rozhodne, nemusí
   >>pro
   >>účely daně z příjmů vést evidenci, která by
   >>prokazovala jeho výdaje v souvislosti s provozem
   >>silničního
   >>motorového vozidla (tzv. kniha jízd). Uplatnění
   >>předmětného paušálního výdaje na dopravu je na volbě
   >>daňového>subjektu.
   >Znovu nutno upozornit, že pravidla uplatnění
   >jmenovaného paušálu a s tím spojené důsledky platí v oblasti
   >daně z příjmů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, sem
   >dotčená novela v zásadě nijak nedopadá. U plátců, kteří si
   >u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního
   >výdaje na dopravu, se tedy tato skutečnost do uplatňování
   >DPH nijak nepromítá. Pro DPH platí stejný režim a
   >pravidla jako před novelou umožňující u daně z příjmů
   >zvolit dotčený paušální výdaj. Nárok na odpočet DPH a
   >podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73
   >z.č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nadále tak platí, že
   >plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud
   >přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro
   >svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem.
   >Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí
   >prokázat.

  • 11. 7. 2014 22:26

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   >>>Zřejmě vychází ze stanoviska MF:
   >>>Tzv. zrušení knihy jízd novelou zákona o daních z
   >>>příjmů ve vztahu k DPH22. 9. 2009)
   >>> Zákonem č. 304/2009 Sb. byla v rámci tam obsažené
   >>>novely zákona o dani z příjmů zcela nově zakotvena
   >>>možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu
   >>>silničním>>>motorovým vozidlem. Pokud se daňový subjekt pro>>>možnost>>>uplatnění tohoto paušálního výdaje rozhodne, nemusí>>>pro>>>účely daně z příjmů vést evidenci, která by>>>prokazovala jeho výdaje v souvislosti s provozem>>>silničního>>>motorového vozidla (tzv. kniha jízd). Uplatnění>>>předmětného paušálního výdaje na dopravu je na volbě>>>daňového>subjektu.>>Znovu nutno upozornit, že pravidla uplatnění>>jmenovaného paušálu a s tím spojené důsledky platí v>>oblasti>>daně z příjmů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, sem>>dotčená novela v zásadě nijak nedopadá. U plátců,>>kteří si>>u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního>>výdaje na dopravu, se tedy tato skutečnost do>>uplatňování>>DPH nijak nepromítá. Pro DPH platí stejný režim a>>pravidla jako před novelou umožňující u daně z příjmů>>zvolit dotčený paušální výdaj. Nárok na odpočet DPH a>>podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a §>>73>>z.č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nadále tak platí,>>že>>plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud
   >>přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je>>pro
   >>svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým>>dokladem.
   >>Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení mus>>prokázat.

  • 11. 7. 2014 22:27

   Vladimír 22 (neregistrovaný)

   Re: paušál na auto a DPH
   >>>>Zřejmě vychází ze stanoviska MF:
   >>>>Tzv. zrušení knihy jízd novelou zákona o daních z
   >>>>příjmů ve vztahu k DPH22. 9. 2009)
   >>>> Zákonem č. 304/2009 Sb. byla v rámci tam obsažené
   >>>>novely zákona o dani z příjmů zcela nově zakotvena
   >>>>možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu
   >>>>silničním>>>motorovým vozidlem. Pokud se daňový subjekt
   >>>>>>>pro>>>možnost>>>uplatnění tohoto paušálního výdaje rozhodne,
   >>>>>>>>>>>nemusí>>>pro>>>účely daně z příjmů vést evidenci, která
   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>by>>>prokazovala jeho výdaje v souvislosti s
   >>>>>>>>>>>>>>>>>>provozem>>>silničního>>>motorového vozidla (tzv. kniha
   >>>>>>>>jízd). Uplatnění>>>předmětného paušálního výdaje na
   >>>>>dopravu je na volbě>>>daňového>subjektu.>>Znovu nutno
   >>>>>>upozornit, že pravidla uplatnění>>jmenovaného paušálu a s
   >>tím spojené důsledky platí v>>oblasti>>daně z příjmů.
   >>>>>Jde-li o daň z přidané hodnoty, sem>>dotčená novela v
   >>zásadě nijak nedopadá. U plátců,>>kteří si>>u daně z příjmů
   >>>>zvolí možnost uplatnění paušálního>>výdaje na dopravu,
   >>>>>>se tedy tato skutečnost do>>uplatňování>>DPH nijak
   >>>>>>>>nepromítá. Pro DPH platí stejný režim a>>pravidla jako
   >>před novelou umožňující u daně z příjmů>>zvolit dotčený
   >>paušální výdaj. Nárok na odpočet DPH a>>podmínky pro
   >>>jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a §>>73>>z.č. 235/2004
   >>>>Sb. v platném znění. Nadále tak platí,>>že>>plátce má
   >>>>>>>právo uplatnit nárok na odpočet, pokud
   >>>přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije
   >>>>>je>>pro
   >>>svoji ekonomickou činnost a doloží je
   >>>>>daňovým>>dokladem.
   >>>Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení
   >>>>>mus>>prokázat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).