Hlavní navigace

Zrušení PP nevyplacená mzda

 • (neregistrovaný) 89.103.34.---

  28. 6. 2018 20:00

  Prosím o Váš názor.Mzda za 03/2018 byla vyplacena 10.6.2018 i se mzdou za 04/2018.
  Lze okamžitě zrušit PP z důvodu nevyplacené mzdy i 26.6.2018 s nárokem na proplacení 2 měsíční výpovědní doby?
  Děkuji za Vaše názory.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 29. 6. 2018 6:38

   jasná. (neregistrovaný) 91.139.11.---

   Re: Zrušení PP nevyplacená mzda
   Vždyť už vyplacená byla, tak nemůžete teď použít nevyplacení mzdy.

  • 29. 6. 2018 8:39

   xJ (neregistrovaný) 46.167.230.---

   Re: Zrušení PP nevyplacená mzda
   Mzda za březen 2018 měla být vyplacena nejpozději do 15. května,ale byla vyplacena až v červnu.
   Bohužel nemohu najít rozsudek, ve kterém se uvádí, alespoň tak jsem to pochopila (možná špatně) že i když je mzda vyplacena, ale po době splatnosti, je možné zrušit PP z tohoto důvodu.

  • 29. 6. 2018 8:49

   xJ (neregistrovaný) 46.167.230.---

   Re: Zrušení PP nevyplacená mzda
   Nemáte náhodou po ruce ten judikát, který já nemohu najít?
   Díky

  • 29. 6. 2018 9:01

   VH

   Re: Zrušení PP nevyplacená mzda
   Od doby, kdy se někteří diskutující pošklebovali nad tím, že jsem odkázala na rozhodnutí NS poněkud staršího data, byť se na ně soudy odvolávají i v současné době, čísla rozhodnutí neuvádím.
   Není to judikát, ale res iudicata.

  • 29. 6. 2018 9:14

   katka2 (neregistrovaný) 83.36.161.---

   Re: Zrušení PP nevyplacená mzda
   Z vaší "odpovědi" usuzuji, že tedy zrušit lze.

  • 29. 6. 2018 12:19

   Kara

   Re: Zrušení PP nevyplacená mzda
   Na tu diskuzi o rozhodnutí NS poněkud staršího data si pamatuju. Šlo o rozhodnutí z roku 1970 o náhradě za svátek v případě měsíční mzdy (pokud tedy má VH na mysli toto). Naše udivené pochybnosti, jak je možné nyní se odvolávat na rozhodnutí z roku 1970, kdy platily jiné zákony a ty uváděné § již dávno neplatí, VH neosvětlila pouze konstatováním, že usnesení stále platí, protože nebylo zrušeno. A na naše doplňující dotazy reagovala pouze urážlivými odpověďmi. Ze všeho vyplynulo, že kdo o jejím závěru pochybuje, je blbec, který není hoden toho, aby s ním ona, velká a neomylná právnička, která se dobře učila a proto nemusí být pouhou účetní, diskutovala.

  • 29. 6. 2018 13:17

   xJ (neregistrovaný) 46.167.230.---

   Re: Zrušení PP nevyplacená mzda
   k tématu:
   Důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 56 písm. b) zák. práce je - jak vyplývá z jeho znění - skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Naplnění uvedeného důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru tedy spočívá právě (a jenom) v tom, že nastala splatnost mzdy (platu) nebo náhrady mzdy (platu) anebo jakékoliv jejich části, a současně, že zaměstnavatel neuspokojil nárok na mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu) anebo jakoukoliv jejich část ani v dodatečné lhůtě 15 dnů poté, co se mzda (plat) nebo náhrada mzdy (platu) stala splatnou. Skutečnost, že zaměstnavatel vyplatil zaměstnanci dlužnou splatnou mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (plat) anebo jejich část až po uplynutí patnáctidenní lhůty, není z hlediska důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru významná; spočívá-li důvod k okamžitému zrušení podle ustanovení § 56 písm. b) zák. práce v marném uplynutí dodatečné lhůty 15 dnů po splatnosti mzdy (platu) nebo náhrady mzdy (platu) anebo jakékoliv jejich části, nemůže mít pozdější plnění (tj. plnění poskytnuté po uplynutí dodatečné patnáctidenní lhůty) zaměstnavatele žádný vliv na závěr, že zaměstnanci již vznikl (a to dříve, než zaměstnavatel plnil) důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru a že se jej rozhodl ve lhůtě uvedené v ustanovení § 59 zák. práce uplatnit. Uvedené přitom platí i tehdy, jestliže zaměstnavatel poskytl pozdější plnění zaměstnanci dříve, než zaměstnanec přistoupil k okamžitému zrušení pracovního poměru, neboť rovněž v tomto případě již marným uplynutím dodatečné lhůty 15 dnů po splatnosti mzdy (platu) nebo náhrady mzdy (platu) byl ve prospěch zaměstnance založen důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru (k tomu srov. též rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.4.2002 sp. zn. 21 Cdo 1151/2001, uveřejněný pod č. 109 v časopise Soudní judikatura, ročník 2002).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).