Hlavní navigace

DPČ -ZMR jaká daň

 • 95.85.255.---

  3. 4. 2019 9:08

  Dobrý den. Od letošního roku je tato změna: Z odměn z Dohody o pracovní činnosti se nemusí platit zdravotní ani sociální pojištění až do 2999 Kč za měsíc. Platí se až od 3000 Kč. Pokud bude v DPČ sjednána měsíční odměna 2900,- a bude podepsáno Prohlášení poplatníka, tak odvody nebudou a poplatník dostane mzdu v čistém a bude se jednat o ZMR? Pokud Prohlášení nepodepíše,jaká daň se použije? Srážková nebo zálohová?
  Tam stále platí, že srážková se použije do příjmu 2500 a u vyššího zálohová?
  Moc děkuji za odpovědi.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 3. 4. 2019 9:35

   xJ (neregistrovaný) 46.167.230.---

   Při podepsaném prohlášení je vždy zálohová.
   Při nepodepsaném prohlášení a odměně 2900,- Kč/měsíc za březen a duben ještě zálohová (limit je 2500,-)
   a za měsíc květen už srážková (limit už bude 3000,- stejný jako pro odvody SP a ZP).

  • 3. 4. 2019 9:36

   jasná. (neregistrovaný) 91.139.11.---

   ZDP § 6
   (4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1
   a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10000 Kč, nebo
   b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

  • 3. 4. 2019 10:18

   annyeta1@gmail.com

   Děkuji p. Jasná, první odpověď, v té mám nejasnosti. Proč od května daň srážková? Něco mi uteklo?
   Pochopila jsem správně?
   Pro rok 2019 se tedy pro odvody sociálního a zdravotního pojištění u dohody o pracovní činnosti použije částka 3000 Kč (do limitu 2999 Kč se neodvádí).
   Naopak v zákoně o daních z příjmů je pro srážkovou daň nadále stanoven limit 2500 Kč. Tento limit se v r. 2019 nemění. Řadě zaměstnanců je tedy možné navýšit měsíční odměnu na 2999 Kč tak, aby dohoda nepodléhala odvodům pojistného. Ovšem od částky 2501 Kč bude i při neučiněném (nepodepsaném) prohlášení k dani zúčtována zálohová daň.

  • 3. 4. 2019 10:26

   xJ (neregistrovaný) 46.167.230.---

   Ano, utekla vám změna zákona o daních z příjmů

   Zákon č. 80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony ze dne 12. března 2019
   2. V § 6 odst. 4 písm. b) se částka „2500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“

   Ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti.
   Při zúčtování příjmu ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a kalendářní měsíce předcházející se použije ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).