Hlavní navigace

Výpověď, prosím paní Jasnou nebo jiné zkušené mzdovky

 • (neregistrovaný)

  25. 2. 2021 20:39

  Dobrý večer/den,
  ráda bych požádala o radu, jsme ve složité situaci a nevím si rady. Muž měl před dvěmi lety v práci úraz, došlo k trvalému poškození pravé dominantní ruky. Pracovní úraz byl uznán, v plné výši proplacen. ID nepřiznán, dle posudkoveho lékaře došlo k poklesu pracovní schopnosti o 30% a odpovídá OZZ.
  Po návratu do práce byl muž vyslán k zavodnimu lékaři, který ho uznal na danou profesi, ze dlouhodobé pozbyl zdravotní způsobilosti. Následně byl převeden na jinou práci, na tuto novou práci nebyl vydán nový posudek od závodního lékaře. Přesto tam půl roku pracoval se sebezaprenim a přes bolest na 12h směnách.
  Nyní znovu vyslán k zavodnimu lékaři, který opět vystavil posudek na dlouhodobé pozbyti zdravotní způsobilosti na danou práci.
  Na personálním oddělení dostal vypoved dle par.52pism.e). Kterou sice odmítl převzít, ale podpisem svědka je stejne platná.
  Ani v jednom posudku nebylo ujasneno z jakého duvodu pozbyti způsobilosti vzniklo. Ovšem žádné jiné omezení ruky není, všechny potíže jsou pouze a jen jako následek pracovního úrazu. Do té doby ani nemarodil.
  Je prosím nějaká šance, jak se bránit? Nebo je v právu zaměstnavatel? Domnívám se, ze ač to v posudku nebylo upřesněno, jednoznačně je to následkem pracovního úrazu a vypoved by měla být dle písmene d).
  Pojišťovna uznala i nárok na náhradu škody po skončení PN, tedy rentu. Bude mít na rentu vliv tato vypoved? Nezanikne?
  Poradíte mi prosím, jak nyní postupovat? Uvádím i svůj e-mail, kdyby příspěvek četl nějaký právník a chtěl mne kontaktovat e-mailem zstredova@sez­nam.cz. Předem všem moc děkuji za pomoc a jakýkoliv poznatek. Omlouvám se případné nepřesné termíny. Děkuji.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 25. 2. 2021 21:19

   Aion (neregistrovaný)

   Sice nejsem Jasná, ale zeptám se, jestli tomu dobře rozumím.
   Manžel utrpěl PÚ, poté závodní lékař vydal posudek se závěrem, že dlouhodobě ztratil zdravotní způsobilost konat dosavadní práci = práci, kterou konal před PÚ.
   Zaměstnavatel ho převedl na jinou práci, nicméně závodní lékař opět vyslovil dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti konat práci = práci, kterou konal po svém převedení, zde druhou v pořadí.
   Na základě druhého posudku byla doručena výpověď (uplatnila se fikce doručení).
   Moje dotazy:
   Dali jste podnět k přezkoumání prvního či druhého lékařského posudku?
   Pokud ano, s jakým výsledkem?
   Výpověď byla doručena kdy?
   Jenom poznamenávám, že o neplatnosti výpovědi rozhoduje soud, žalobu je třeba podat do 2 měsíců od skončení PP. Je to lhůta prekluzivní, takže pokud byla promeškána, nedá se navrátit, zmeškání nelze omluvit apod.
   Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení PN náleží nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž poškozený zaměstnanec dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění = výpověď na tuto náhrada sama o sobě nemá vliv. Tato náhrada může být korigována - viz § 271b ZP.
   Z toho, co píšete, bych dovodila, že zaměstnavatel nepochybil, ale chtělo by to více informací.

  • 25. 2. 2021 22:05

   Zuzana (neregistrovaný)

   Děkuji za názor Ailon.
   Nedali jsme podnět k přezkoumání posudku. Celou dobu se řeší problém s rukou po pracovním úrazu, nevěděli jsme, že je nutné v posudku přesně označit, že je to následkem pracovního úrazu, ale jistě v kartě závodního lékaře existují záznamy o souvislosti.
   Výpověď byla předána dnes. Výpovědní lhůta běží od pondělí, PP končí 30.4.2021. Druhý lékařský posudek vydán předevčírem.
   Jak tedy prokázat, spojitost posudku s pracovním úrazem?
   A zaměstnavatel může dát výpověď dle písm. e, pokud není posudek jednoznačný. Je to vyznačeno v rámci periodické prohlídky. Lékař pouze zakroužkoval písm. d) - dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti. Nic víc.
   Domnívala jsem se, že pokud byl uznán úraz, následně převod na jinou práci, následně druhý posudek, že se prostě vše automaticky vztahuje k PÚ. Domnívala jsem se, že v takovém případě jsou jen dvě možnosti... náhradní práce nebo výpověď dle §52 písm. d).
   Prosím co máme nyní podniknout? Bohužel muž podepsal, že se vzdává práva na přezkoumání lékařského posudku. Je nějaká šance napadnout výpověď nebo je to předem prohraný boj?
   Moc děkuji...

  • 25. 2. 2021 22:47

   Aion (neregistrovaný)

   Podkladem pro výpověď mohou být 2 posudky závodního lékaře (poskytovatele pracovnělékařských služeb = PLS) - jeden osvědčuje, že zaměstnanec nemůže dále konat práci pro PÚ (nemoc z povolání), nebo že dlouhodobě ztratil způsobilost konat dosavadní práci. Rozhodující je posudkový závěr obsažený v posudku, nikoliv záznamy v kartě vedené závodním lékařem.
   Nejvyšší soud několikrát judikoval, že je třeba, aby v případě dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti závodní lékař uvedl, z jakého důvodu tomu tak je, zda z důvodu PÚ nebo pro tzv. obecné příčiny tkvící v osobě zaměstnance. Uvedené také není právně čisté, protože ZP nezná výpovědní důvod spočívající v dlouhodobé ztrátě zdravotní způsobilosti z důvodu PÚ.
   Takže pokud se chce manžel bránit, musí nejpozději do 30.6.2021 doručit soudu žalobu na neplatnost rozvázání PP (nestačí toho dne podání na poštu, to by bylo pozdě).
   Když jsem si přečetla vaši reakci poprvé, nejprve mě napadlo, že si zhoršil postavení v budoucím soudním řízení tím, že se vzdal práva na přezkum lékařského posudku, ale čím více nad tím přemýšlím, dospívám k tomu, že by se jednalo o formalistický výklad, který dle názoru ÚS by už neměl být aplikován. Doplňuji, že lékařský posudek není rozhodnutím vydávaným ve správním řízení, což znamená - přehnaně řečeno - soud jím není vázán. Pokud se půjde cestou nikoliv formalistického výkladu, ale výkladu teleologického, pak by se soud měl věcně zabývat příčinou nemožnosti konat dosavadní práci ve vazbě na PÚ. Teleologický výklad znamená, že se vychází z okolností každého jednotlivého případu, které se posuzují v souvislostech (zjednodušeně řečeno).
   Pokud má zaměstnavatel v ruce lékařský posudek závodního lékaře osvědčující jeden či druhý závěr, je na něm, zda zaměstnance převede na jinou práci, nebo mu dá výpověď. Může mu dát výpověď, i když jinou vhodnou práci má = v tomto směru je marné se domáhat, že manžel měl být převeden.
   Já bych to za prohnaný boj nepovažovala, ale bez právníka byl do toho jako neprávník na vašem místě nešla. Že to bude stát nervy, čas a peníze, je asi jasné.

  • 25. 2. 2021 22:57

   Zuzana (neregistrovaný)

   Aoin, určitě se obrátíme na nějakou právní pomoc, ale stojíme proti velké firmě, která má za sebou jistě celé právní oddělení. :-(
   Já jsem dnes googlila, našla jsem jen to, že pokud je posudek nejednoznačný, tedy nelze z něj jednoznačně říci, z jakého důvodu zdravotní způsobilost pozbyl, tak že je nutné podrobit se dalšímu posudku, kde bude upřesněno... Není to tedy pravda? Je na zaměstnanci, aby prokazoval, že je to příčinná souvislost s PÚ? Pro výpověď přeci musí být právní důvod. Nebo tím, že nebylo uvedeno, že je to kvůli PÚ, automaticky se to bere jako obecná příčina? K těmto informacím se, ale běžný zaměstnanec vůbec prostě nedostane....
   Náhradní práce právě nebyla, proto bylo přistoupeno k výpovědi. Přijde mi však nespravedlivé, že dojde k trvalému poškození pravé ruky, zaměstnavatel úraz uzná, nezpochybňuje a pak rozporuje, že zdravotní způsobilosti byla ztracena z všeobecné příčiny... vždyť to nedává ani logiku.
   Více než dva roky se řeší problém s rukou, zátěží, apod.
   Pomohlo by nám vyjádření od jiného lékaře než PLS, že ruka před úrazem byla naprosto v pořádku a že potíže jsou jen a v souvislosti s PÚ?
   Respektuji výpověď, ale nelíbí se mi písm. e... písm. d) alespoň dává nějakou možnost, překlenout situaci, než se najde nová vhodná práce, což nebude jednoduché....
   Děkuji.

  • 25. 2. 2021 23:22

   Aion (neregistrovaný)

   Je jedno, proti komu stojíte, nenechte se zastrašit. Odškodňování PÚ a další souvislosti je poměrně složitá problematika, kterou právníci velké firmy nemusí znát, znají ji spíše advokáti, ti mívají širší záběr než firemní právníci.
   Předpokládám, že pokud s tím bude soud souhlasit, další posudek (tentokrát znalecký) by byl vyžádán a zpracován v rámci soudního řízení.
   Neumím posoudit přímou souvislost mezi poškozením ruky v důsledku PÚ a zdravotní nezpůsobilostí konat jinou práci, k tomu je málo informací - jak k PÚ došlo, o jakou jinou práci by se mělo jednat apod.
   Pokud nechcete být zklamáni, nehledejte spravedlnost - zaměstnavatel obdržet lékařský posudek, který ho opravňoval dát výpověď bez odstupného, tak ji dal. Bránit se musí manžel.
   Držím palce.

  • 25. 2. 2021 22:53

   Aion (neregistrovaný)

   Zapomněla jsem napsat, že je možné žalovat neplatnost výpovědi (bez dalšího), nebo totéž + prohlásit, že manžel trvá na dalším zaměstnávání (co nejdříve). Pokud by měl v řízení úspěch, náležela by mu náhradu mzdy za dobu, kdy mu zaměstnavatel nepřiděloval práci. tato věta je cesta k penězům, ale zároveň znamená 2 souvislosti:
   - nedá se 2x vstoupit do téže řeky,
   - zaměstnanec musí být následující pracovní den po právní moci rozhodnutí připraven s vrátit do zaměstnání.

  • 25. 2. 2021 23:14

   Zuzana (neregistrovaný)

   Ještě jsem zapomněla dodat, že výpověď mu předali, převzetí podepsal svědek, ale žádný papír nedostal. Neměl by mít také k dispozici jedno vyhotovení? Díky moc!

  • 25. 2. 2021 23:27

   Aion (neregistrovaný)

   Zřejmě manžel odmítl výpověď převzít, což osvědčil svědek. Pak platí fikce doručení = je doručeno. Bohužel zaměstnavatel není v takovém případě doručovat znovu a manžel nemá v ruce to nejdůležitější, co potřebuje jako důkaz pro soudní řízení. V žalobě by bylo třeba napsat "důkaz výpovědí z pracovního poměru ze dne ..., kterou nechť předloží žalovaná".

  • 25. 2. 2021 23:36

   Zuzana (neregistrovaný)

   Aion, jste skvělá! Díky moc. Uvidíme, co mi řekne právní kancelář, jestli do toho jít či nikoliv... Myslela jsem si, že jsme v právu, ale jak vidím, byl by to boj. :-(
   Snad nezpochybní aspoň tu rentu... Dobrou noc!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).