Hlavní navigace

Pronájem bytu, paušál na služby a daň s příjmů FO

 • 83.136.202.---

  6. 10. 2016 14:07

  Dobrý den,

  chtěl bych položit otázku týkající se pronájmu bytu a z toho výplvající daně z příjmů fyzické osoby. Jde pouze o pronájem jednoho bytu, který jsem sám v dřívější době užíval. Pronájem nemovitostí pro mě není předmětem podnikání.

  Obvyklý model bych si přestavoval zhruba takto. Opravte mě prosím, pokud je následující úvaha špatně.
  Nájemce mi zaplatí každý měsíc např. 7 000 Kč. Z toho je 5 000 Kč cena za měsíc nájmu a 2 000 Kč záloha na služby (spotřebovaná elektrická energie, spotřebovaná voda, topení, internetové připojení, ale např. i poplatek za úklid společných prostor bytového domu apod). Za rok tedy zaplatí 60 000 Kč za nájem a 24 000 Kč na zálohách na služby. Při vyúčtování služeb (předpokládám, že zúčtovacím obdobím je kalendářní rok) se ukáže, že skutečná cena za služby byla např. 24 860 Kč. Nájmce tedy ještě doplatí rozdíl 860 Kč. Zálohy za služby a doplacená částka při vyúčtování nejsou předmětem daně z příjmu. Z částky 60 000 Kč na straně příjmů si ještě mohu odečíst náklady. Lze tady uplatnit paušální náklady ve výši 30%. Vyjde mi tedy 60 000 - 18 000 = 42 000 Kč a těchto 42 000 Kč daním 15%.

  Jako alternativu ale uvažujme variantu, kdy se poplatky za služby nájemci nevyúčtovávají. Nájemce jako v prvním případě platí měsíčně 7 000 Kč a ve smlouvě bude uvedeno, že částka kromě nájmu již zahrnuje služby (konkrétně vyjmenované: energie, voda, topení atd.). Za rok tedy nájmce uhradí 84 000 Kč. Ať už je skutečná cena za služby o něco vyšší nebo naopak nižší, nájemce už nic nedoplácí, ani se mu nic nevrací.

  Jakým způsobem se pak částka 84 000 Kč daní? Dá se z této částky odečíst cena za služby? Dají se pak z toho, co zbyde, odečíst paušální náklady 30%? Od správce bytového domu dostanu vyúčtování některých služeb za ulynulý kalendářní rok např. až v červenci roku následujícího. Přiznání k dani z příjmů FO ale musím podat už v březnu. Dá se nějak vypořádat s tím, že skutečnou cenu za služby v době podání daňového přiznání ještě neznám?

  Děkuji za odpověď.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 9. 11. 2016 12:51

   bez přezdívky

   Dobrý den,

   Vámi uvedený alternativní postupu nedoporučuji, protože pokyn Generálního finančního ředitelství D-22, komentující zákon o daních z příjmů, uvádí v komentáři k § 9 ZDPř následující:

   "Součástí nájemného z nemovitých věcí nebo bytů nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním. Obdobně v případě nájmu nebytových prostor není součástí úhrady nájemného platba záloh nebo výdaje za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem (viz občanský zákoník). Zálohy na služby,  např. za vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod
   kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou), které zajišťuje pronajímatel a které po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto služby, nezahrnuje do zdanitelných příjmů a ani platby za tyto služby nezahrnuje do daňových výdajů. Poskytuje-li některé služby sám pronajímatel, jsou zálohy na ceny těchto služeb zdanitelným příjmem pronajímatele."

   Doporučujeme tedy za zdanitelný příjem považovat pouze "čisté" nájemné.

   Uvedený pokyn je z roku 2015, ale předchozí pokyny GFŘ, resp. Ministerstva financí, hovořily ve stejnému duchu.

   V případě, že zálohy na služby a energie nejsou zahrnuty v položkách ovlivňujících základ daně, potom odpadá i komplikace způsobená tím, že vyúčtování těchto plnění je až po 1. 4. následujícího roku.

   S pozdravem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).