Hlavní navigace

Fakturace bez živnostenského listu - umělec

 • (neregistrovaný) 2a00:1028:83ae:----:----:----:----:----

  2. 11. 2016 10:04

  Dobrý den, ráda bych se na Vás obrátila s prosbou

  Jsem vedená jako OBZP protože pracuji převážně přes DPP a autorské honoráře (které se daní již u zaměstnavatele), navíc můj příjem od jednoho zaměstnavatele nepřevyšuje 10 000 za měsíc. Proto si nejsem jistá, zda mohu v takovém případě vystavovat fakturu (s poznámkou o autorském zákoně) - bez živnostenského listu, aniž bych musela změnit status na "OVČ", Dále by mě zajímalo, jak je to se zdaněním. Zda se daní příjem pouze od např. 30 000 za rok (od 1 zaměstnavatele) nebo se příjmy od několika různých firem sčítají..? A také by mě zajímalo, zda je v mém případě nutné hlásit se na finančním úřadě. Na Vašich webových stránkách jsem narazila na několik článků, které se problematikou autorského zákona zabývají, bohužel jsem si však nebyla 100% jistá, proto bych byla ráda, za Vaši radu.

  Děkuji.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 6. 11. 2016 14:54

   bez přezdívky

   Dobrý den,

   1) Dohody o provedení práce

   pokud jde o dohody o provedení práce, platí, že příjmy z nich plynoucí patří mezi příjmy ze závislé činnosti (příjmy dle § 6 zákona o daních z příjmů).
   Takové příjmy do 10 000 Kč za měsíc (od jednoho zaměstnavatele, u kterého NENÍ podepsáno prohlášení k dani) se zdaňují srážkou daně u zdroje, což prakticky znamená, že 15% daň je odvedena zaměstnavatelem, zaměstnanec dostane čistý příjem, a daň může být považována za definitivní, tj. nepodléhající ani ročnímu zúčtování, ani přiznání poplatníkem.Takový příjem tedy již nemusí být uveden v daňovém přiznání. Pokud je to ovšem pro poplatníka výhodné, což se stává v situaci, kdy má velmi nízký roční daňový základ, může tento příjem do přiznání uvést, tím se srážková daň překlasifikuje na zálohu, o jejíž vrácení může poplatník požádat. Pokud poplatník příjem sražený srážkovou daní uvádí do daňového přiznání, vyžádá si od zaměstnavatele potvrzení o takto zdaněných příjmech, které zahrnuje příjmy tohoto typu za celý rok.
   Příjmy zdaněné srážkou mohou plynout souběžně od více zaměstnavatelů v jednom měsíci (u každého do 10 000 Kč), a stále platí, že nemusí být uváděny v přiznání (ale mohou, rozhodne-li se tak poplatník).

   Částka 30 000, kterou uvádíte v dotazu, nemá s Vaší situací nic společného. Jde o limit pro osvobození příjmů z příležitostných činností a příležitostného nájmu movitých věcí. Jsou to příjmy zahrnuté do tzv. "ostatních příjmů" (příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů). Ve Vašem případě ovšem uvádíte, že Vám plynou příjmy ze závislé činnosti a příjmy z autorských honorářů (tedy příjmy dle § 6 a § 7 zákona o daních z příjmů). Osvobození dle § 10 ZDPř nelze ve Vašem případě použít.

   2) Příjmy z autorských honorářů

   Příjmy plynoucí z činností chráněných autorským zákonem patří mezi tzv. "příjmy ze samostatné činnosti" (dle § 7 zákona o daních z příjmů), nejde o příjmy ze závislé činnosti, takže zde není namístě hovořit o "zaměstnavateli". U autorského honoráře je Vám placeno za to, že poskytnete (úplatně) právo k autorskému dílu, nejedná se o podnikání, a nepotřebujete tedy ani živnostenské oprávnění. Fakturu vystavit jistě můžete, rozhodně Vám to žádný předpis nezakazuje (koneckonců "faktura" není nikde v českém právním systému definována), stejně tak fakturu vystavovat nemusíte a může Vám být placeno např. na základě dlouhodobé smlouvy o poskytování autorských děl.

   Stejně jako v případě dohod o provedení práce, i u autorských honorářů do 10 000 Kč od jednoho plátce za měsíc, je příjem zdaněn srážkovou daní, kdy je tímto daňová povinnost vyrovnána a příjem se neuvádí do daňového přiznání. Vyplývá to ovšem z úplně jiného ustanovení, a to z § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Srážkou tedy mohou být zdaněny je příjmy do 10 000 Kč/měsíc, pokud jde o příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR. Opět platí, že souběžně mohou plynout tyto příjmy v jednom měsíci od více plátců, a pokud jsou ve všech případech do 10 000 Kč, bude vždy uplatněna srážková daň. Naopak neplatí, že je možno se po skončení roku rozhodnout, a příjem uvést do daňového přiznání. Tato možnost byla zákonem dána jen pro zdaňovací období 2014. Srážka je zde tedy opravdu definitivní.

   Pokud jde o pojistné, obecně se z příjmů z autorských honorářů zdaněných srážkou neplatí pojistné. Výjimkou je zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů. V takovém případě se OBZP musí do osmi dnů přihlásit své zdravotní pojišťovně a zdravotní pojištění zaplatit.
   Zdravotní pojištění v takovém případě činí 13,5 procenta z minimální mzdy (letos 9 900 Kč). Zdravotní pojištění se platí do osmého dne následujícího měsíce.

   Povinnost doplatit zdravotní pojištění neplatí pro tzv. státní pojištěnce (poživatelé starobních důchodů, osoby pobírající rodičovský příspěvek atd.)

   Pokud by autorský honorář přesáhl 10 000 Kč, půjde o příjem ze samostatné činnosti, který musíte přiznat v daňovém přiznání, dostanete hrubý příjem bez zdanění srážkovou daní. Rovněž se z tohoto příjmu bude platit sociální a zdravotní pojištění, a to v souvislosti s podáním tzv. Přehledů příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně (podávají v následujícím roce do měsíce po podání DP).

   3) Registrace

   Budou-li Vašimi příjmy pouze příjmy z DPP daněné srážkou a honoráře daněné srážkou, nemusíte se registrovat na finančním úřadě. Nemusíte se registrovat ani v případě, že se (dobrovolně) rozhodnete příjmy z DPP uvést do daňového přiznání a žádat o vrácení srážek/záloh. V tom případě do přiznání neuvádíte honoráře daněné srážkou.

   Co je pro Vás podstatné, to je povinnost (budete-li nadále OBZP) doplácet zdravotní pojištění, a to v minimální měsíční výši 1 337 Kč, a to za každý měsíc, kdy jste obdržela autorský honorář. V měsíci, ve kterém obdržíte příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů, nebudete považována za osobu bez zdanitelných příjmů pro účely zdravotního pojištění. Viz též zde stránky VZP: https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp

   S pozdravem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).