Hlavní navigace

Osvobození podle § 4

 • (neregistrovaný) 109.80.64.---

  9. 11. 2016 8:50

  Dobrý den, jsem účetní a občas dělám i daně. Teď za mnou přišla kamarádka s tím, že našla "díru v zákoně" Tak sem čekal co z ní vypadne a už jsem se připravoval jak jí vyvedu z omylu. Ale byl jsem docela zaskočený protože sem nakonec nevěděl co jí odpověď.
  Říkala mi: Udělám si živnostenský list na nákup a prodej a začnu nakupovat a prodávat počítače. A budu je danit podle § 7 a budu tvrdit, že uplatňuji výdaje paušálem a to z toho důvodu, že kdo uplatňuje výdaje paušálem nemá obchodní majetek. A podle § 4 (1) c jsou od daně osvobozeny hmotné movité věci (což počítače jsou), kromě těch které jsou nebo v období pěti let byly zahrnuty do obchodního majetku (což počítače nebyly, protože žádný obchodní majetek jí nevznikl, neboť uplatňuje výdaje paušálem). Takže celý můj příjem z těchto prodejů bude osvobozen od daně.
  Jediné na co jsem se zmohl bylo říct jí, že nemůže uplatnit osvobození podle § 4 na příjem ze samostatné činnosti. Ale když se mě zeptala proč ne? Že to podle ní neodporuje zákonu. Tak jsme byl bezradný a nedokázal jsem jí odpovědět.
  Má opravdu pravdu a našla v zákoně "díru"?

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 14. 11. 2016 22:17

   bez přezdívky

   Dobrý den,

   děkujeme za zajímavý dotaz, který vyžaduje poněkud neběžné zamyšlení se nad daňovým právem nad rámec hmotněprávního předpisu.
   Budeme-li číst pouze zákon o daních z příjmů, můžeme dojít k navrhovanému závěru, a to že aplikací § 4 odst. 1 písm. c) ZDPř je příjem z prodeje movitých věcí osvobozen. Ale ani Vám se zřejmě tento závěr nezdál "bezpečný", ostatně proto jste dotaz poslal.

   Při náhledu na popsanou situaci (fyzická osoba dělá činnost soustavně, za účelem dosažení zisku atd.) musíme kontext rozšířit o dva aspekty, kterými jsou:
   - správa daní ve světle judikatury,
   - koncept zneužití práva.

   Pokud jde o judikaturu, tak Nejvyšší správní soud dovozuje, že nelze akceptovat nerovnost subjektů před zákonem, pokud jeden podniká (s oprávněním) a druhý "podniká" bez oprávnění (5 Afs 148/2006 - 50, tento judikát neřeší přímo námi diskutovanou situaci, ale lze tam spatřovat analogie). Jinak řečeno, na všechny činnosti vykazující znaky podnikání by se mělo nahlížet obdobně.
   Naší situaci ještě bližší je judikát 2 Afs 52/2011 - 46, který se vyjadřuje přímo k příjmům osvobozeným dle § 4 odst. 1 písm. c) ZDPř:
   „Z daňového hlediska je třeba doplnit, že logika osvobození od daně z příjmů prodeje movitých věcí dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů je zjevně založena na tom, že tímto prodejem v podmínkách tržního prostředí a priori nedochází k navýšení majetku daňového subjektu, nýbrž pouze k jeho vyjádření odpovídajícím peněžním ekvivalentem. Ve skutečnosti tak nevzniká příjem ve vlastním slova smyslu, který by bylo možno zdaňovat."

   Lze dovodit, že úmyslem zákonodárce, který je potvrzen judikaturou, je nezdaňovat příjem z prodeje movité věci, který není generován podnikáním. Pojmové znaky podnikání, dříve obsažené v obchodním zákoníku, nadále obsažené v živnostenském zákoně, případně vymezení podnikání v novém občanském zákoníku, to vše, domnívám se, povede k závěru, že v dotazovaném případě jde o podnikání. Potom, vzhledem k uvedené judikatuře, nemůže být použit § 4 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů k uplatnění osvobození "podnikatelských" příjmů, a to bez ohledu na to, jaký způsob výdajů si poplatník zvolí.

   Dalším důležitým pojmem je pro naše úvahy je koncept "zneužití práva". V posledních více než deseti letech jde o náhled objevující se i v daňové judikatuře. O co jde. Při zneužití práva daňový subjekt postupuje ABSOLUTNĚ v souladu se ZNĚNÍM ZÁKONA. Postupuje tak proto, aby získal daňovou výhodu. Jenže je přitom postupováno proti SMYSLU zákona, resp. proti smyslu daného ustanovení, proti záměru zákonodárce. Soudy začaly takové chování postihovat. Viz např. článek zde: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d36152v45864-zneuziti-prava-v-oblasti-dane-z-prijmu/

   Vzhledem k výše uvedenému tedy nelze doporučit, aby u příjmů generovaných podnikáním bylo uplatněno osvobození dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).